Zebranie dyrektorów przed rozpoczęciem roku szkolnego 2010/2011

Tradycyjnie, przed rozpoczęciem roku szkolnego spotykają się dyrektorzy szkół, przedszkoli i placówek oświatowo-wychowawczych. Takie spotkanie odbyło się 31.08.2010 roku w Dzielnicowym Biurze Finansów i Oświaty Dzielnicy Praga-Południe.

Udział wzięli: Burmistrz Dzielnicy Tomasz Kucharski, Przewodniczący Rady Dzielnicy Praga-Południe Marcin Kluś, Z-ca Burmistrza Jarosław Karcz, Naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania Marzenna Adamiak, Dyrektor DBFO Praga-Południe Robert Sagan, Radna Dzielnicy Irena Bartosińska, Prezes Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego Zofia Idzikowska, Przewodnicząca KM Nr 387 NSZZ „Solidarność” Pani Jolanta Terlecka.

Spotkanie rozpoczęło się od przedstawienia wyników tegorocznych matur. Burmistrz Tomasz Kucharski wręczył listy gratulacyjne dyrektorom szkół, w których zdawalność egzaminu dojrzałości wyniosła 100%. Podziękowania złożono Dyrektor IV LO Pani Barbarze Taff oraz Pani Dyrektor Annie Piekarskiej, kierującej XIX LO im. Powstańców Warszawy.

Następnie Pani Marzenna Adamiak, Naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania, przedstawiła priorytety edukacyjne w roku szkolnym 2010/2011 i planowane na bieżący rok zadania, do których należy między innymi organizacja 12 konkursów na stanowiska dyrektorów południowopraskich szkół i placówek.
Omówiono także temat awansu zawodowego. W roku 2009/2010 w Dzielnicy Praga Południe stopień awansu nauczyciela mianowanego uzyskało 65 nauczycieli w tym 19 w sesji jesiennej, 6 w wiosennej i 40 w sesji letniej. Egzaminy odbywały się w okresie od 25 czerwca do 21 lipca.

Poruszono także sprawę dofinansowania podręczników ,,Wyprawka Szkolna’’. Pani Renata Potrzebowska Główny Specjalista Wydziału Oświaty i Wychowania omówiła zmiany jakie zaszły w stosunku do ubiegłego roku. Obecnie pomocą zostali objęci również, bez względu na sytuację materialną i życiową, uczniowie słabo widzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników należy składać w szkołach do 10.09.2010 roku.

Burmistrz Tomasz Kucharski na koniec spotkania życzył wszystkim sukcesów i powodzenia w pracy edukacyjno-wychowawczej z młodzieżą w tym roku szkolnym.

Listy gratulacyjne otrzymały:

1. Pani Zofia Filip dyrektor SP nr 279 za stworzenie przyjaznych i bezpiecznych warunków do nauki dla dzieci sześcioletnich uczęszczających w roku szkolnym 2009/2010 do oddziału klasy pierwszej.
2. Pani Krystyna Jakubowska dyrektor SP Nr 143 za zajęcie II miejsca w konkursie plastycznym w kategorii plakat ,,Odchudzamy tornister’’, zorganizowanym w ramach kampanii ,,Lekki tornister’’
3. Pani Barbara Taff dyrektor IV LO im. Adama Mickiewicza za 100% zdawalność egzaminu maturalnego
4. Pani Anna Piekarska dyrektor XIX LO im. Powstańców Warszawy za 100% zdawalność egzaminu maturalnego
Źródło: Urząd Dzielnicy Praga Południe
2010-09-02 22:04 1140

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.