Zabudowania dawnej piekani bez najemców

Ostatni najemca opuścił w połowie sierpnia br. budynek dawnej piekarni Teodora Reicherta przy Rondzie Wiatraczna. Czy pusty, wystawiony na sprzedaż budynek czeka powolna zagłada?

Projekt MPZP rejonu Ronda Wiatraczna

Nieco nadziei dla przyszłych losów zabudowań dawnej piekarni przynosi lektura projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Ronda Wiatraczna, w którym piekarni poświęcono osobny punkt.

14. Ustala się ochronę zabytkowych zespołu dawnej piekarni przy ul. Grochowskiej 224 na rogu z ul. Wiatraczną (z początku XX wieku) (teren A1.8), oznaczonych na rysunku planu; dla budynku i terenu określa się następujące ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu:

1) zakazuje się naruszania właściwych dla pierwowzoru (określonych w uzgodnieniu z właściwym konserwatorem zabytków lub w zaleceniach konserwatorskich) formy elewacji, detali, otworów okiennych, kształtu stolarki okiennej i jej podziału od strony ul. Grochowskiej i ul. Wiatracznej:
2) zakazuje się docieplenia zewnętrznego ścian budynku, jeżeli naruszałoby to formę i wystrój elewacji budynku;
3) ustala się ochronę elewacji frontowych budynków poprzez: zachowanie, remont, konserwację elewacji lub części elewacji zachowanych zgodnie z pierwowzorem lub przywrócenie wyglądu części elewacji zgodnego z pierwowzorem;
4) dopuszcza się nadbudowę budynku, rozbudowę budynku lub dobudowę do budynku w nawiązaniu do istniejącego obiektu.

Cały tekst projektu MPZP dla tej części Grochowa można znaleźć na stronie:
http://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/ogloszenia/plany_zagospodarowania/Miejscowy_plan_zagospodarowania_przestrzennego_rejonu_Ronda_Wiatraczna_cz__I_%28Praga-Poludnie%29_-_wylo.htm

Ratujmy Piekarnię Reicherta

Polecamy profil FB obrońców zabudowań piekarni
https://www.facebook.com/pages/Ratujmy-Piekarni%C4%99-Reicherta/449334941802067
Źródło: Portal Twoja Praga
2013-09-05 09:59 1134

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.