Utworzono Grochowski Uniwersytet Trzeciego Wieku

Z dumą zawiadamiamy, iż z myślą o aktywizacji intelektualnej i społecznej ludzi w "złotym wieku" pochodzących z obszaru Pragi Południe grupa entuzjastów podjęła się utworzenia na terenie dzielnicy Grochowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Osiągnięcie wieku emerytalnego w życiu każdego człowieka jest punktem zwrotnym, który kojarzy się z okresem zasłużonego wypoczynku po latach wytężonej pracy. Jednak emeryci przyzwyczajeni do czynnego życia zawodowego, intensywnego życia rodzinnego nie zawsze mogą pogodzić się z nadmiarem wolnego czasu. W takich przypadkach Uniwersytety Trzeciego Wieku to najlepsze rozwiązanie, aby aktywność nie kończyła się wraz z przejściem na emeryturę. Ich bogata oferta programowa ma na celu włączenie emerytów i rencistów do systemu kształcenia ustawicznego, aktywizację intelektualną, psychiczną i fizyczną oraz promocję zdrowego stylu życia.

Inauguracja działalności Grochowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku przewidziana jest na październik 2008 r. Obecnie trwa rejestracja sądowa stowarzyszenia, po której zakończeniu planowane jest rozpoczęcie naboru kandydatów.

Uniwersytet powstaje dzięki uprzejmości i wsparciu Władz Dzielnicy Praga Południe. Zajęcia dydaktycznych prowadzone będą w nowoczesnych i doskonale wyposażonych salach nowej siedziby Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe przy ul. Podskarbińskiej 2.

Cele statutowe Grochowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku:

  • prowadzenie form działalności edukacyjnej, zdrowotnej, kulturalnej, twórczej, krajoznawczo-turystycznej i rekreacyjno-sportowej dla osób starszych,
  • włączenie osób starszych do systemu kształcenia ustawicznego poprzez stymulowanie rozwoju osobowego oraz sprawności intelektualnej i fizycznej,
  • udzielenie pomocy społecznej i charytatywnej oraz dążenie do ponoszenia poziomu życia ludzi starszych,
  • poprawa jakości życia osób starszych przez wszechstronną aktywizację społeczną,
  • upowszechnienie profilaktyki gerontologicznej,
  • utrzymywanie współpracy pomiędzy Uniwersytetami Trzeciego Wieku oraz organizacjami pokrewnymi działającymi w innych miastach, regionach i państwach,
  • działanie na rzecz integracji europejskiej.
Źródło: Urząd Dzielnicy Praga Południe
2008-03-10 10:33 1091

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.