Ulica Witolińska

Ulica Witolińska na Grochowie w Warszawie biegnie od ulicy Grochowskiej do Łukowskiej.

Swoją nazwę zawdzięcza znajdującej się na tym terenie dawnej wsi Witolin która to wraz rozległymi terenami wchodziła w skład Grochowa i należała do tzw. dóbr skaryszewskich.

Pierwotna gliniasta ulica Witolińska łącząca Grochowską z działkami i małymi gospodarstwami rolnymi została wytyczona około 1920 roku.

W połowie lat 70-tych zlikwidowano grunta rolne, a na ich terenie Spółdzielnia Mieszkaniową "Osiedle Młodych" zbudowała wkrótce wysokoblokowe osiedle "Ostrobramska" nadając tym samym ulicy Witolińskiej jej obecny przebieg.

Pod koniec 2013 roku ulica na odcinku od ulicy Grochowskiej do ulicy Jarocińskiej została przebudowana.

Ciekawostki

  • W 1909 roku gmina starozakonnych wystąpiło do władz carskich o zgodę na utworzenie na tym terenie trzeciego cmentarza wyznaniowego. Plany nie zostały zrealizowane.
  • W okolicy Witolińskiej w latach 30-tych XX wieku znajdowała się Żydowska farma "Hechaluc-Pionier".
  • W skład obecnej Witolińskiej włączono kawałek nieistniejącej dzisiaj ulicy Mniszewskiej.
  • Pod nr 43 po wojnie działała Spółdzielnia Inwalidów Przemysłu Skórzanego.
Źródło: Portal Twoja Praga
2012-08-07 10:49 1143

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.