Sztuka "Romeo i Julia" w plenerze

Kilkaset osób oglądało 2 lipca 2005 roku wieczorem słynną sztukę "Romeo i Julia" Williama Szekspira (William Shakespeare), w przekładzie Józefa Paszkowskiego, którą wystawiono na ul. Romea i Julii na Grochowie. Pomysłodawcą przedsięwzięcia był Burmistrz Dzielnicy Tomasz Koziński, zaś organizotorem realizacji plenerowej - Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe.

Projekt realizowany był z inicjatywy i pod patronatem Zarządu Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy i miał na celu promocję dzielnicy, jej różnorodnych walorów naturalnych i urbanistycznych oraz integrację społeczności lokalnej, a przy okazji tworzenie związków między nazwami ulic, a mieszkającymi w ich pobliżu ludźmi.

Reżyserię inscenizacji plenerowej CPK powierzyło Marianowi Mahorowi, tłumaczowi m.in. B.-M. Koltesa, dramaturgowi i reżyserowi, twórcy m.in. spektaklu edukacyjno- profilaktycznego BLACKOUT zrealizowanego w 2003 r. w CPK.

Autorkami scenografii i kostiumów były: Hanna Mrozowska i Małgorzata Chwiałkowska-Rakasz.

Opracowanie muzyczne do spektaklu stworzył młody muzyk współpracujący z CPK, Janek Sanejko.

Odtwórcami ról byli::

WŁODZIMIERZ PRESS - Książe - panujący w Weronie
MARIUSZ BULSKI - Parys - młody Weroneńczyk, krewny księcia
PIOTR RZYMYSZKIEWICZ - Montekio - naczelnik rodu Montekich
JACEK LENARTOWICZ - Kapulet – naczelnik rodu Kapuletich
PIOTR BAJTLIK - Romeo - syn Montekiego
CEZARY ŁUKASZEWICZ - Merkucjo - krewny księcia, przyjaciel Romea
ANDRZEH HAUSNER - Benwolio - synowiec Montekiego, przyjaciel Romea
MARCIN SITEK - Tybalt – kuzyn Julii Kapulet
MACIEJ GĄSIOREK - Laurenty - ojciec franciszkanin
BERNARD KIERAT - Samson – przyjaciel Tybalta
EWA LORSKA - Pani Kapulet - małżonka Kapuleta
EWA PAJĄK - Pani Montekio – małżonka Monteki
KATARZYNA ANNA MAŁOLEPSZA - Julia - córka Kapuletów
MAŁGORZATA IRENA DUDA-KOZERA - Marta - mamka Julii

Realizacja spektaklu była możliwa dzięki mecenatowi finansowemu Biura Kultury m.st. Warszawy, a patronat medialny na spektaklem objęli: TVP3 Regionalna, “Życie Warszawy”, Plus Radio i czasiopismo “Mieszkaniec”.
Źródło: Urząd Dzielnicy Praga Południe
2005-07-03 12:08 1247

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.