Szczawnicka 1

Budynek szkoły przy ulicy Szczawnickiej 1 na Grochowie
Budynek szkoły przy ulicy Szczawnickiej 1 na Grochowie
Ulica Szczawnicka 1 - budynek oświatowy Zespołu Szkół nr 5 im. Stefana Kisielewskiego na Grochowie w Warszawie.

Dwupiętrowy budynek w narożniku ulic: Majdańskiej, Darłowskiej i Szczawnickiej został wzniesiony w latach 1960-1962 dla Technikum Ekonomicznego nr 2. 

1 października 1976 roku szkoła otrzymała nazwę Zespół Szkół Ekonomicznych nr 5. Trzy lata później 15 października 1979 roku patronem szkoły została Wanda Wasilewska (tylko na tę kandydaturę Kuratorium Oświaty i Wychowania wraz z KD PZPR wyraziło zgodę). 30 sierpnia 1989 roku z inicjatywy Szkolnego Koła NSZZ "Solidarność", Rada Pedagogiczna wraz z Samorządem Uczniowskim podjęła decyzję o usunięciu imienia Wandy Wasilewskiej z nazwy szkoły.

od 2003 roku Zespół Szkół nr 5 nosi imię Stefana Kisielewskiego. W skład Zespołu wchodzą: CXI Liceum Ogólnokształcące, Technikum Ekonomiczne nr 2 i XXVII Liceum Profilowane.
2016-03-26 08:34 2130

Komentarze

~Marek

Do czasu wybudowania obiektów szkolnych na tym terenie znajdowały się (straszyły) fundamenty jakiejś rozpoczętej, chyba przed wojną, inwestycji.

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.