Spotkanie z przedstawicielami ogrodów działkowych z rejonu Al. Waszyngtona

Przedstawiciele pięciu ogrodów działkowych z rejonu Al. Waszyngtona oraz Okręgowego Zarządu Mazowieckiego PZD spotkali się w Urzędzie Dzielnicy Praga Południe z burmistrzem Tomaszem Kucharskim.

Działkowcy zapoznali się z projektem uchwały Rady Dzielnicy, dotyczącej uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru na którym zlokalizowane są działki. Omawiając projekt uchwały i jego uzasadnienie burmistrz T. Kucharski poinformował zebranych, że Zarząd Dzielnicy jest zwolennikiem umieszczenia w planie miejscowym dla tego obszaru ( położonego między Al. Waszyngtona, Al. Stanów Zjednoczonych, Międzynarodową I Kinową ) zapisu: tereny zielone z funkcjami działki, funkcje sportowo – rekreacyjne i funkcje parkowe.

Odpowiadając na wątpliwości i niepokoje zgłaszane przez działkowców, burmistrz T. Kucharski podkreślił, że tylko kompromisowe rozwiązanie oraz consensus społeczny działkowców i samorządu daje szansę na uchwalenie planu zabezpieczającego interesy działkowców.

Po dyskusji poruszającej wiele wątków dotyczących przyszłości ogrodów działkowych, ustalono tryb wspólnej pracy nad wspomnianym projektem uchwały. Uzgodniono, że intencją zebranych jest, aby uchwała ta weszła do porządku obrad czerwcowej sesji Rady Dzielnicy.

W spotkaniu udział wzięli burmistrz dzielnicy Tomasz Kucharski, zastępca burmistrza Robert Kempa oraz Jerzy Wielochowski ( Ogródki Działkowe 25 – lecia ), Czesław Olszewski ( Rodzinny Ogród Działkowy Kinowa ), Izabella Koralewska i Anna Truszkowska ( Rodzinny Ogród Działkowy Energetyk – Górnik – Nauczyciel ), Andrzej Munkiewicz ( Rodzinne Ogródki Działkowe – Kolejarz ), Barbara Frydrychewicz ( Ogródki Działkowe Waszyngtona ), Tadeusz Szmit, Stanisław  Zawadka i Anna Kubuj ( Okręgowy Zarząd Mazowiecki PZD).
Źródło: Urząd Dzielnicy Praga Południe
2014-05-19 10:21 1205

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.