Spotkanie w sprawie budowy ulicy Nowonizinnej

9 września 2015 roku o godzinie 17.30 odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące wykonania dokumentacji projektowej budowy ul. Nowonizinnej od ul. Prochowej do ul. Szaserów. Spotkanie odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 141 przy ul. Szaserów 117.

Nowa droga przy parku

Budowa ulicy jest możliwa dzięki m.in. uchwalonemu pod koniec zeszłego roku kilka miesięcy temu miejscowemu planowi zagospodarowania przestrzennego dla tego rejonu Grochowa. Droga w kwalifikacji dróg ujęta jako droga dojazdowa o szerokości około 11 metrów ma w założeniu ułatwić komunikację w tym rejonie Grochowa.

Protest odrzucony

Przeciwko ujęciu drogi w planie miejscowym sprzeciwiała się grupa okolicznych mieszkańców, dla których nowa ulica będzie będzie odcinała park od osiedli na Nizinnej, Prochowej i Paca. Ich sprzeciw został odrzucony.
2015-09-08 18:54 1515

Komentarze

~RJW GPP

Wiem przecież, że robocza, tylko przed wojną projektowano nazwy zawczasu i nie było takich głupich nowojakichśtam. Tutaj pierwszy raz widzę poprzecznie do samej Nizinnej. Jednym z efektów takiej bylejakości była awantura o nazwę mostu Skłodowskiej. Także most Siekierkowski ma byle jaką nazwę, choć miał mieć związaną w wstąpieniem do UE ("strasburski"?). Także Rondo Wiatraczna to byle jaka nazwa wynikła z braku nazwy, bo ludzie muszą jakoś nazywać.... Czas wymusić porządne projektowanie wszystkiego.

~z Grochowa

Nowonizinna to nazwa robocza

~RJW GPP

I znów ulica Nowojakaśtam. Przypominam, że przed wojną (za Starzyńskiego, jak niektórzy mówią) zaprojektowano całą sieć nazw, z której korzystano jeszcze powojnie. Kinowa była wertepem, gdy nadano jej nazwę... Radiowa miała przecinać teren dzisiejszych działek... Tak trudno robić to teraz?...

Grzegorz

Wraz z grupą mieszkańców WM składałem i ja swoje liberum veto ale , wyszło jak wyszło.Plan zagospodarowania przestrzennego z 2014 r uchwalony na kolanie powinien już wówczas zostać obalony.Ta nowa ulica wniesie do istniejącej okolicy parku,osiedli , szpitala smród spalin,parkujące pojazdu i zagrożenie dla mieszkańców.Na pewno nie usprawni ruchu kołowego na Grochowie. Takie bzdurne inwestycje na Grochowie , za pieniądze podatników są nam nie potrzebne.

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.