Ruina przy Szaserów straszy azbestem

Szaserów 141, fot. J. Mądry
Szaserów 141, fot. J. Mądry
Losem opuszczonego od wielu lat budynku przy Szaserów 141 na Grochowie zainteresował się radny Marek Borkowski. "Kiedy wreszcie budynek zostanie rozebrany z zachowaniem wszystkich procedur, czyli przed wszystkim unieszkodliwieniem znajdującego się w nim azbestu?" - pyta radny.

Urzędowa pamiątka PRL'u

Budynek zbudowany z drewna i azbestu w narożniku ulic: Szaserów i Wiatracznej na przestrzeni lat pełnił różne funkcje. "O ile pamiętam wydawano tam dowody osobiste a potem był wydział  lokalowy. W latach 80-tych mieściła jakaś filia Krajowej Rady Narodowej, dotrwało to nawet jakoś do początku lat 90-tych. Pamiętam, że swoją komórkę miała tam partia UPR..." - wspominają mieszkańcy Grochowa.

Radny pyta

"Budynek ten od wielu lat stoi opuszczony, a co za tym niszczeje i co gorsza stał się schronieniem dla bezdomnych i narkomanów. Kilka lat temu znaleziono tam zwłoki jednego z narkomanów, który akurat właśnie tam postanowił przedawkować. Odnoszę wrażenie, że jego stan uległ dalszemu znacznemu pogorszeniu i to pomimo zabezpieczenia okien na parterze. Szyby na piętrze zostały wybite kilka tygodni temu. Podejrzewam, że przyspieszy to znacznie dalsze niszczenie budynku. W związku z powyższym proszę o udzielenie informacji o możliwościach zabezpieczeniu budynku, bądź też jego rozbiórce, bo do tego się już jedynie nadaje" - pisze radny Marek Borkowski.

Urząd odpowiada

"W odpowiedzi na interpelację z dnia 31 stycznia 2013 roku dotyczącą stanu technicznego budynku przy ul. Szaserów 141, przedkładam następującą informację.

Działka o nr ew. 141 z obrębu 3-04-07 oraz znajdujący się na niej zdekapitalizowany budynek stanowi własność m.st. Warszawy. Ponieważ czynności związane z dysponowaniem nieruchomością wymagają uprawnień zarządcy budynku, Uchwałą Nr 627/2008 z dnia 13 lutego 2008 roku Zarząd Dzielnicy powierzył, już wówczas nieużytkowaną, nieruchomość w administrowanie Zakładowi Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy.

W celu zabezpieczenia budynku przed dostępem osób niepożądanych, Administracja Nieruchomości zamurowała otwory na poziomie parteru i zabezpieczyła okna na poziomie piętra.

Na przestrzeni ostatnich kilku lat (2008 - 2012) nakłady związane z utrzymaniem nieruchomości przekroczyły kwotę 17.500,- zł i dotyczyły m.in. zabezpieczenia otworów okiennych, zamurowania drzwi, zabezpieczenia wejścia na posesję, sprawdzenia instalacji wod-kan, usunięcia przecieku wody, usunięcia "dzikich" reklam z ogrodzenia i montażu tablicy „zakaz wieszania reklam".

Jakkolwiek należy zgodzić się z opisaną w interpelacji sytuacją, iż budynek doświadcza systematycznych aktów wandalizmu, polegających m.in. na wybijaniu szyb i niszczeniu wykonanych zabezpieczeń, to jednak dalsze jego zabezpieczanie, co sugeruje Pan Radny, w tym ochrona przed wpływami atmosferycznymi (deszcz, śnieg) nie znajduje - z racjonalnego punktu widzenia - uzasadnienia, bowiem stan techniczny budynku wyklucza możliwość wykorzystania go w przyszłości.

Natomiast rozebranie budynku nie jest obecnie brane pod uwagę, ponieważ w planie rzeczowo - finansowym Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami na 2013 rok brak jest środków na rozbiórki obiektów budowlanych.

Z uwagi na plany inwestycyjne (budowa obwodnicy śródmiejskiej) m.st. Warszawa nie przewiduje sprzedaży przedmiotowej działki.
Źródło: Portal Twoja Praga
2015-05-28 19:31 1413

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.