Realizacja projektu "Będę atrakcyjnym pracownikiem”

Z inicjatywy praskiego Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich przy ul. Majdańskiej 30/36 w Warszawie Urząd Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawa złożył wniosek o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego projektu „Będę atrakcyjnym pracownikiem”. Dzięki wygranej w konkursie Dzielnica Praga Południe zdobyła w kwietniu tego roku na realizację projektu ponad 520 tysięcy złotych z puli środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Cały koszt projektu wyniesie ponad 600 tysięcy złotych.

Do udziału w projekcie „Będę atrakcyjnym pracownikiem” zgłosiło się 72 uczniów z ZSGH Majdańska. Wśród działań, którymi zostali objęci uczniowie klas technikum kucharskiego, hotelarskiego oraz organizacji usług gastronomicznych, aktualnie realizowane są na terenie ZSGH kursy zawodowe I stopnia - barmański, sommelierski oraz kucharski w zakresie ryb i owoców morza w kuchni polskiej, a także kursy języka angielskiego ze słownictwem branżowym.
Do prowadzenia kursów zawodowych wybrani zostali najwyższej klasy profesjonaliści z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i sukcesami w swojej branży. Kurs kucharski w zakresie ryb i owoców morza prowadzą Jacek Sulich i Krzysztof Szulborski, mistrzowie kuchni, których kunszt jest znany osobistościom świata polityki i kultury oraz gościom znakomitych polskich restauracji. Pieczę nad uczestnikami kursu sommelierskiego sprawują odnoszący sukcesy w konkursach Polski i Europy pasjonaci wiedzy o winie – sommelierzy Jarosław Błażejczyk i Jerzy Kruk. Kurs sztuki barmańskiej prowadzi Mistrz Polski Barmanów, Barman-Blender Jerzy Czapla. Mistrzowie przekazują uczestnikom projektu bazę teoretyczną, tajniki umiejętności praktycznych oraz cenne wskazówki dotyczące etyki w wybranym zawodzie i sylwetki profesjonalisty.

W okresie letnich wakacji szkolnych uczestnicy podejmą praktyczną naukę zawodu w renomowanych warszawskich hotelach i restauracjach. Jesienią i zimą tego roku planowane są też spotkania z pracodawcami, mające na celu przybliżyć uczestnikom projektu różnorodność ofert oraz specyfikę pracy w branży gastronomicznej i hotelarskiej, a także ułatwić wymianę kontaktów między uczestnikami a przedstawicielami tej branży.

W przyszłym roku do kursów zawodowych II stopnia oraz kursów języka angielskiego w zawodzie barmana, sommeliera lub kucharza przystąpi kolejnych 72 uczniów ZSGH Majdańska. Również dla przyszłorocznych uczestników przewidziane są spotkania z pracodawcami z branży gastronomicznej i hotelarskiej. Realizacja wszystkich działań projektu zakończy się w lipcu przyszłego roku.

Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego poprzez realizację działań projektu „Będę atrakcyjnym pracownikiem” wpisuje się w założenia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Strategii Lizbońskiej czy Polityki Edukacyjnej m.st. Warszawy. Niewątpliwą wartością projektu jest zwiększenie znaczenia nauczania praktycznego w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich Majdańska i tym samym zbliżenia systemu nauczania w ZSGH do standardów unijnego szkolnictwa zawodowego. Wobec stałego rozwoju warszawskiego sektora placówek gastronomiczno-hotelarskich oraz zbliżających się Mistrzostw EURO 2012, niezmiernie istotny jest główny cel projektu – profesjonalne przygotowanie przez kadrę mistrzów uczestników projektu, którzy po zdobyciu certyfikowanych, nowoczesnych specjalizacji staną się atrakcyjnymi kandydatami na rynku pracy, rozwijającymi swoje zawodowe pasje.
Dzięki otrzymanym przez Dzielnicę Praga Południe środkom unijnym ZSGH Majdańska został również doposażony w specjalistyczny sprzęt dydaktyczny niezbędny do realizacji programów zawodowego nauczania praktycznego.
Źródło: Urząd Dzielnicy Praga Południe
2010-06-23 21:47 1222

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.