Radni o upamiętnieniu Generała Piotra Szembeka

STANOWISKO Nr 2/2013 RADY DZIELNICY PRAGA-POŁUDNIE M. ST. WARSZAWY z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie upamiętnienia postaci Generała Piotra Szembeka

Generał Piotr Szembek urodził się 14 grudnia 1788 roku w Warszawie. Był synem Posła do Sejmu Czteroletniego, Hrabiego Ignacego i Kunegundy z Walewskich. Po wkroczeniu wojsk napoleońskich na ziemie zaboru pruskiego Piotr Szembek w randzie podporucznika zgłosił się do Generała Jana Henryka Dąbrowskiego, uzyskał przydział do jego Legii i został adiutantem Generała Ignacego Giełguda. Uczestniczył w walkach na Pomorzu, szturmu w Tczewie oraz oblężeniu Gdańska. Za udział w kampaniach 1807 i 1809 roku został odznaczony kolejno Krzyżem Złotym Orderu Virtuti Militari oraz Krzyżem Kawalerskim Virtuti Militari. W 1812 roku uczestniczył w wojnie z Rosją. W styczniu 1813 roku brał udział w obronie Gdańska przed armią rosyjską za co otrzymał Krzyż Kawalerski Legii Honorowej. Następnie Piotr Szembek awansował na pułkownika. W styczniu 1806 roku uzyskał tytuł hrabiowski. W maju 1829 roku awansował do stopnia generała brygady będąc niezmiennie dowódcą I pułku strzelców pieszych, stacjonującego w Sochaczewie. Po wybuchu powstania listopadowego przybył wraz ze swoim pułkiem do Warszawy. W grudniu 1830 roku został mianowany organizatorem walk polskich, członkiem Rady Wojennej i Gubernatorem Warszawy. W dniu 26 stycznia 1831 roku Generał Piotr Szembek objął dowództwo 4 dywizji piechoty i po wkroczeniu wojsk rosyjskich do Królestwa Polskiego, wyruszył na jej czele w kierunku Ostrołęki, jednak postępy armii rosyjskich wstrzymały ten marsz. Generał skoncentrował dywizję w Okuniewie. W dniu 17 lutego 1831 roku uczestniczył w potyczce pod Dobrem. Wycofując się z Okuniewa poparł inicjatywę gen. Franciszka Żymirskiego, by stoczyć bitwę zaczepną z Rosjanami w rejonie Wawra. Na czele 4 dywizji piechoty Generał Piotr Szembek uczestniczył 25 lutego 1831 roku w bitwie pod Grochowem, jednej z najbardziej krwawych potyczek powstania listopadowego. Mówiono o nim "Ufaj Szembekowi. Szembek nie zdradzi". Generał Piotr Szembek zmarł 4 czerwca 1866 roku w Siemianicach. Przed śmiercią działał aktywnie w tym rejonie budując kościół oraz szkołę. Dzięki jego staraniom powstał tam również przytułek dla starców.
Postać Generała Piotra Szembeka ma niebagatelne znaczenie w historii naszej ojczyzny. Zasługi Generała mają niemałą wagę również dla Pragi-Południe, dzielnicy Warszawy. Z tej przyczyny, w 1927 roku, Jego imieniem został nazwany plac, który w ostatnim czasie został gruntownie przebudowany i który stanowi jedno z prestiżowych miejsc Pragi-Południe. Z inicjatywy Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, w 2010 roku nadano imię Generała Piotra Szembeka Gimnazjum nr 22 przy ul. Boremlowskiej 6/12 w Warszawie.
W 2013 roku przypada 225 rocznica urodzin Generała Piotra Szembeka. Mając to na uwadze, jak również zasługi Generała dla ojczyzny, Warszawy i dzielnicy, Rada Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy, pragnie upamiętnić postać Generała Piotra Szembeka podejmując niniejsze stanowisko.
 
Przewodniczący
Rady Dzielnicy Praga-Południe
m.st. Warszawy
 
/-/
Marcin Kluś
Źródło: Urząd Dzielnicy Praga Południe
2013-04-12 16:28 1001

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.