Radni o nazwach dwóch parków

Podczas XXXVIII sesji Rady Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawa, która odbyła się 12 kwietnia 2005 r. radni opowiedzieli się za nadaniem nazw dwóm parkom położonym na Grochowie.

Radni przyjęli uchwałę w spawie wniesienia inicjatywy uchwałodawczej do Rady m.st. Warszawa w sprawie nadania nazwy parkowi położonemu na terenie Dzielnicy Praga Południe między ulicami: Kwatery Głównej, Osowską, Trembowelską, Bitwy Grochowskiej i Grochowską. W opinii radnych, a także samorządów osiedlowych park ten powinien nosić nazwę "płk. Jana Szypowskiego ps. "Leśnik" na cześć szefa Służby Uzbrojenia Komendy Głównej Armii Krajowej.

Radni opowiedzieli się także za wniesieniem do Rady m. st. Warszawa inicjatywy uchwałodawczej w sprawie nadania parkowi położonemu między ulicami: Weterynaryjną, Podskarbińską, Grochowską i Kobielską nazwy - "Obwodu Praga Armii Krajowej".
Źródło: Urząd Dzielnicy Praga Południe
2005-04-13 10:56 1119

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.