Przygotowania do rewitalizacji Placu Szembeka

W ramach przygotowań do planowanej rewitalizacji Placu Szembeka 23.06.b.r. odbyło się w Urzędzie Dzielnicy Praga Południe robocze spotkanie konsultacyjne. Wzięli w nim udział Zastępca Burmistrza Marek Karpowicz, radni Monika Suska i Bogdan Jeziorski, autor koncepcji rewitalizacji architekt Jacek Szerszeń, naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa Stanisław Zawadzki oraz prowadzące badania socjologiczne wokół tego tematu - Anna Giza – Poleszczuk, Prodziekan Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego i jej asystentka Aleksandra Zając.

Omówione zostały wyniki konsultacji zebrane po spotkaniach z mieszkańcami Placu Szembeka. Zdaniem uczestników spotkania spisane postulaty społeczności lokalnej dotyczące oczekiwań, co do przyszłej funkcji Placu i jego roli w życiu mieszkańców mają odzwierciedlenie w przygotowanej koncepcji rewitalizacji. Najważniejsze kwestie dotyczą funkcji estetyczno-użytkowych (postulowano, aby było więcej zieleni, więcej ławek, dostępność do publicznej toalety), jak i bezpieczeństwa (wyeliminowanie problemu spożywania alkoholu na Placu, zapewnienie społecznego gospodarza terenu, zmian organizacji parkingu przy poczcie i samych zasad jej funkcjonowania – skargi dotyczą całonocnych prac przeładunkowych w obiekcie).

W dyskusji poruszono również kwestie możliwej współpracy z Zarządem Bazaru Szembeka przy prowadzeniu działań rewitalizacyjnych w tym rejonie. Obecni w części dyskusji przedstawiciele lokalnych wspólnot mieszkaniowych, m.in. wspólnoty z ul. Ks. J. Sztuki 3 zadeklarowali chęć udziału w pracach nad zmianą wizerunku placu i sąsiadujących z nim bezpośrednio budynków.

Urząd Dzielnicy Praga Południe planuje w najbliższym czasie ogłoszenie przetargu na projekt techniczny do koncepcji rewitalizacyjnej. Zaraz po wakacjach powinny rozpocząć się finalne konsultacje z mieszkańcami Placu Szembeka w oparciu o przyjęty program rewitalizacji z uwzględnieniem zgłaszanych w badaniu postulatów.
Źródło: Urząd Dzielnicy Praga Południe
2009-06-24 19:44 1295

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.