Profilaktyka uzależnień na Pradze Południe

Informujemy, iż od 1 stycznia 2009 roku uległy zmianie godziny pracy Punktu Informacyjno Konsultacyjnego działającego przy Alei Waszyngtona 126, w którym można uzyskać bezpłatne porady z zakresu uzależnień i przeciwdziałania przemocy.

W Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym osoby uzależnione mogą zwrócić się po poradę psychologiczną lub informację na temat adresów placówek leczenia uzależnień, klubów abstynenckich i mityngów AA. Konsultanci punktu pomogą także znaleźć odpowiednią pomoc członkom rodzin alkoholowych - osobom współuzależnionym (żonom czy matkom alkoholików), ich dzieciom, a także ofiarom i sprawcom przemocy domowej.

DYŻURY W PUNKCIE INFORMACYJNO – KONSULTACYJNYM, Aleja J. Waszyngtona 126, tel. 022 671–51-41, Praga - Południe

Prawnik udziela porad we wtorki i środy w godzinach 13.00-17.00 w zakresie:
- przeciwdziałania przemocy domowej
- przestępstw przeciwko zdrowiu i życiu
- prawa rodzinnego
- prawa cywilnego
- prawa opiekuńczego
- prawa mieszkaniowego
- trudności socjalno – bytowych
- prawa i postępowania cywilnego
- prawa pracy
- prawa i postępowania administracyjnego
Dodatkowo udzielana jest pomoc w formułowaniu pism procesowych.

Terapeuta uzależnień udziela porad, konsultacji oraz wsparcia w środy i w piatki w godzinach: 16.00-20.00 oraz w czwartki w godzinach 8.30-11.30 w zakresie:
1. nadużywania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych
- ...Jeżeli pijesz lub zażywasz narkotyki w sposób, który przynosi Ci więcej szkód niż korzyści...
- ...Jeżeli pijąc lub biorąc narkotyki ponosisz straty i nie potrafisz tego zatrzymać...
2. problemów osobistych i rodzinnych spowodowanych nadużywaniem przez bliską osobę alkoholu i innych substancji psychoaktywnych :
- Jeżeli ktoś z Twoich bliskich nadużywa alkoholu lub narkotyków, a Ty nie potrafisz sobie z tym poradzić...
- Jeżeli cierpisz z tego powodu coraz bardziej...
- Jeżeli jest Ci coraz bardziej wstyd z tego powodu...
- Jeżeli próbujesz zmienić postępowanie bliskiej osoby, a nie daje to żadnego rezultatu...
- Jeżeli zaczynasz żyć życiem osoby pijącej lub nadużywającej narkotyki, a nie swoim...
- Jeżeli rezygnujesz z własnych potrzeb na rzecz ratowania osoby uzależnionej...
- Jeżeli z powodu picia najbliższej osoby cierpią Twoje dzieci...
- Jeżeli trudno nawiązać Ci kontakty z ludźmi, bo w Twoim rodzinnym domu nie nauczyłaś się ufać najbliższym...
- Jeżeli żyjesz w ciągłym poczuciu krzywdy i trudno Ci żyć pełnią życia...

Psycholog udzielający pomocy osobom dotkniętym problemem przemocy w rodzinie udziela porad we wtorki w godzinach 8.00-12.00 oraz w piątki w godzinach 12.00-16.00 w zakresie:
- oceny sytuacji zagrożenia
- uruchomienia działań interwencyjnych
- rozpoznawania problemu u osób doświadczających przemocy w rodzinie
- rozpoznawania potrzeb w obszarach: psychologicznym, zdrowotnym, socjalnym, prawnym itp.
- rozpoznawania problemów współistniejących z przemocą (np. uzależnienie, współuzależnienie)
- udzielania niezbędnych informacji pomocnych w skutecznym zatrzymaniu problemu przemocy
- wsparcia dotyczącego trudnych, osłabiających uczuć
- szukania zasobów pomocnych w skutecznym zatrzymaniu przemocy
- wsparcia i zmotywowania do sięgania po pomoc różnych instytucji (np. Ośrodek Pomocy Społecznej, Policja)
- wskazania konkretnych instytucji, w których odbywać się będą kolejne etapy pomocy
oraz
- problemów osobistych
- problemów rodzinnych
- problemów małżeńskich
- sytuacji kryzysowych (utrata pracy, konflikty, choroba, śmierć bliskiej osoby, stres, zmiana życiowa, trudne decyzje, niepowodzenia)

Dzielnicowy Zespół ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dyżuruje w poniedziałki w godzinach 17.00-18.00
Źródło: Urząd Dzielnicy Praga Południe
2009-02-06 18:40 1139

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.