Odniowiony Plac Szembeka z nominają do nagrody!

Z przyjemnością informujemy, że zrewitalizowany Plac Szembeka otrzymał nominację do nagrody w konkursie na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce, któremu patronuje Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Bronisław Komorowski. Nominację przyznał nam Zarząd Główny Towarzystwa Urbanistów Polskich na wniosek osoby prywatnej. Dziękujemy!
 
Konkurs organizowany jest we współpracy ze Związkiem Miast Polskich, a jego celem jest kształtowanie nowoczesnego wizerunku kraju poprzez propagowanie najlepszych przedsięwzięć urbanistyczno–architektonicznych nawiązujących do trendów światowych. Wartością dodaną jest promocja tych miejsc i rozwiązań w nich zastosowanych.

Przestrzenie zgłoszone do konkursu są oceniane w trzech kategoriach:
1) Nowo wykreowana przestrzeń publiczna – czyli przestrzenie utworzone w nowych miejscach, bez wcześniejszej tradycji publicznego użytkowania, powstałe na terenach otwartych, spełniające różne funkcje i nie mające charakteru architektury parkowej;
2) Zrewitalizowana przestrzeń publiczna – do której należą przestrzenie pełniące tę funkcję w przeszłości, a następnie przebudowane, odnowione, zmodernizowane, przywrócone mieszkańcom i turystom; ich ważnym zadaniem jest utrwalanie genius loci zgodne z tradycją i historią miejscowości;
3) Przestrzeń zieleni – czyli różne formy zieleni, a o atrakcyjności i jakości stanowi oryginalne zagospodarowanie ogrodowe lub parkowe; w tej kategorii mogą brać udział tak obiekty zrewaloryzowane lub zmodernizowane jak i powstałe całkowicie od nowa (np. na terenach powojskowych, pokolejowych, ogródkach działkowych itp.).

Propozycje konkursowe oceniać będzie jury, w którego skład wchodzić będą: Zarząd Główny TUP, Kolegium TUP, przedstawiciel Zarządu Głównego Stowarzyszenia Architektów Polskich, Krajowej Rady Izby Urbanistów i Izby Architektów, Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji, Związku Miast Polskich, przedstawiciele administracji rządowej, przedstawiciele sponsorów i prasy fachowej oraz mediów.

Zakończenie konkursu i ogłoszenie laureatów nastąpi w miesiącach październik-listopad 2013.

O wynikach będziemy Państwa informować.
Źródło: Urząd Dzielnicy Praga Południe
2013-07-24 16:57 1072

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.