Nowe boisko sportowe przy Szkole Podstawowej Nr 163

W dniu 20 maja 2005 r. dokonało się uroczyste otwarcie nowoczesnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 163 im. Batalionu "Zośka" przy ul. Osieckiej 28/32 na Grochowie. W uroczystościach uczestniczył Burmistrz Dzielnicy Praga Południe Pan Tomasz Koziński.


Piątkowy poranek 20 maja 2005r rozbłysnął słońcem, temperatura na termometrach szybko rosła, na niebie żadnej chmurki. Jakiś czarodziej "zaczarował pogodę", a my, uczniowie, grono pedagogiczne, pracownicy administracji, rodzice Szkoły Podstawowej nr 163 im. Batalionu „Zośka” przy ul. Osieckiej 28/32 czekaliśmy na godzinę 9.00. O tej porze w pięknie udekorowanej sali gimnastycznej zasiedli zaproszeni goście, którym przewodzili Pani Grażyna Ignaczak-Bandych przewodnicząca Komisji Oświaty i Rodziny przy Radzie Miasta Stołecznego Warszawy, Burmistrz Dzielnicy Praga Południe Tomasz Koziński, zastępca Burmistrza Krzysztof Wieczorek, Naczelnik i pracownicy Wydziału Sportu Antoni Stradomski, Renata Paprzycka oraz Wydziału Oświaty Piotr Filanowski. Zaproszenie przyjęli także żołnierze AK ze Środowiska "Zośkowców", którym przewodził Stanisław Sieradzki - druh "Świst", dyrektorzy sąsiednich szkół i przedszkoli, a także przedstawiciele społecznych władz samorządowych Rady Mieszkańców Grochów Południowy i Północny i wielu innych.

Pierwszą część uroczystości poprowadziła Pani Dyrektor Danuta Czarnecka przedstawiając w dowcipny sposób drogę, którą pokonała szkoła, aby nastał dzień radosnego otwarcia nowoczesnego, sportowego boiska. Wszyscy, którzy choć w małym stopniu przyczynili się do jego powstania zostali obdarowani wiązanką wesołych piosenek w wykonaniu chóru szkolnego oraz tańcami dyskotekowymi zaprezentowanymi przez szkolny zespół "Fresh". Uczniowie wręczyli naszym dobroczyńcom znaczek "Przyjaciel Szkoły Podstawowej 163".

Później nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi, dzieciarnia zaprezentowała radosne sportowe okrzyki i wypuściła kilkadziesiąt kolorowych baloników w powietrze w ten sposób zawiadamiając wszystkich, że jesteśmy szczęśliwi mogąc mieć lekcje wychowania fizycznego na nowoczesnym boisku.

Na zakończenie uroczystości już bez garniturów, natomiast w strojach sportowych Reprezentacja Gości pod przewodnictwem Pana Antoniego Stradomskiego rozegrała seta w siatkówkę z reprezentacją Rodziców. Ten mecz wygrali goście.

I nareszcie boisko objęły we władanie dzieci, które tego dnia rozpoczęły tydzień sportu związany ze świętem Szkoły i Świętem Dziecka. Uczniowie rozgrywali mecze w piłkę nożną oraz Dwa ognie, brali udział w sportowych zmaganiach na przygotowanym przez nauczycieli wychowania fizycznego obwodzie stacyjnym. Po przejściu wszystkich dwunastu stacji uczniowie uczestniczyli w pokazach przygotowanych przez sekcje sportowe: Aikido, Judo i Szermierczą. A na zakończenie sportowych zmagań wszyscy zostali obdarowani pakami chipsów, darem od Stowarzyszenia Pomocy Młodzieży "Młodzież Polska". Mimo, że zmęczone dzieci zbierały się do powrotu do domu niebo rozbłyskało nadal słońcem.

Źródło: Urząd Dzielnicy Praga Południe
2005-06-05 11:41 1327

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.