Niebezpieczne opuszczone pustostany przy Wiatracznej

Opuszczone budynki przy Wiatracznej 10a i 12 psują nie tylko estetykę Grochowa ale również stwarzają realne zagrożenie dla przebywających w nich bezdomnych.

Stan budynków Wiatraczna 10a i 12

"Otrzymałem od jednego z mieszkańców Grochowa zdjęcia dokumentujące budynki przy Wiatracznej 10a i Wiatracznej 12, jeszcze sprzed opadów śniegu, oraz jak wyglądają podwórka za tymi budynkami. Widać na nich sterty śmieci w budynku Wiatraczna 10a. Przed tym budynkiem znajdują się liczne szczurze nory, co nie dziwi, zważywszy na to, że szczury mają pod dostatkiem pożywienia z tych śmieci właśnie.

Na zdjęciach widać, że zarówno drzwi jak i okna są otwarte, co umożliwia swobodny dostęp dla osób postronnych. Co więcej, na tyłach tych budynków znajduje się jedno wielkie wysypisko śmieci oraz resztki hal systematycznie rozbierane przez osoby zbierające złom. Wskutek tego część tych konstrukcji grozi zawaleniem i to prawdziwy cud, że nikomu tam się jeszcze nic nie stało. Pragnę również dodać, że miejsce to jest koczowiskiem dla osób bezdomnych" - pisze w złożonej do Urzędu Pragi Południe interpelacji radny Marek Borkowski.

Własność prywatna

"Wyżej wskazane nieruchomości znajdują się we władaniu osób prywatnych osób fizycznych. Budynki usytuowane są poza nieruchomościami wchodzącymi w skład zasobów administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami dla Dzielnicy Praga Południe. ZGN systematycznie sprząta i monitoruje sytuację na działkach sąsiednich pozostających pod jego bezpośrednim zarządem, natomiast nie ma uprawnień do ingerowania we własność prywatną, dlatego działania pracowników Administracji Nieruchomości nr 7 nie są podejmowane w odniesieniu do wskazanych nieruchomości" - pisze w odpowiedzi Robert Kempa, zastępca burmistrza Dzielnicy Praga Południe.

Pomoc dla bezdomnych

"Ponadto zgodnie z informacją z Ośrodka Pomocy Społecznej z Dzielnicy Praga Południe wynika, iż budynki i okalający je teren były objęte działaniami streetworkerów. W okresie od 1 października 2012 roku do 31 sierpnia 2013 roku, w ramach projektu "Twój Dom" skierowanego do osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudniał streetworkerów, którzy niejednokrotnie odwiedzali nieruchomości przy Wiatracznej 10 a i 12. Podczas wizyt streetworkerzy potwierdzili obecność osób bezdomnych w budynku przy Wiatracznej 12, którym proponowali pomoc w dotarciu do schronisk, noclegowni, szpitali, wydawane były również cieple posiłki i udzielana była pomoc przedmedyczna. Obecność osób bezdomnych lub incydentalnie tam przebywających została również potwierdzona przez pracowników OPS i Straży Miejskiej w trakcie prowadzonej cyklicznie akcji "Bezdomni Zimą". Każdorazowo osoby bezdomne przebywające w ww. budynkach były informowane o dedykowanych dla nich placówkach pomocowych tj.: noclegowniach, schroniskach, ogrzewalniach, jadłodajniach, łaźniach, pralniach, punktach rozdawnictwa odzieży, punktach pomocy medycznej itp. Niestety, osoby te nie były zainteresowane proponowaną formą pomocy i kategorycznie odrzucały ofertę przewiezienia, umieszczenia w schronisku bądź noclegowni.

W ostatnim czasie jednak kontrole wskazanych nieruchomości i okalającego je terenu nie wykazały obecności osób bezdomnych, jedynie w jednym z pomieszczeń budynku Wiatraczna 12 stwierdzono ślady mogące świadczyć o okresowym ich pobycie. Z obserwacji wynika również, iż miejsce to jest znacznie częściej odwiedzane przez przypadkowe osoby, chcące na uboczu spożyć alkohol lub załatwić potrzeby fizjologiczne. Funkcjonariusze Straży Miejskiej uczuleni są na obecność na wskazanym terenie osób postronnych, zwłaszcza ze względu na braki w konstrukcji naniesień, a osoby przebywające tam w chwili pojawienia się patrolu Straży Miejskiej proszone są o natychmiastowe opuszczenie nieruchomości" - wyjaśnia Robert Kempa.

Co dalej?

Sytuacja na dziś jest patowa. Prywatna własność wraz z planami realizacji Obwodnicy Śródmiejskiej będą skutkowały tym, że jeszcze przez wiele lat możemy być świadkami takich a nie innych widoków tuż przy Rondzie Wiatraczna.
Źródło: Portal Twoja Praga
2014-02-26 09:44 1716

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.