Najem lokali w programie "Rzemieślniczy Grochów"

Burmistrz Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy ogłasza konkurs na najem lokali użytkowych na okres do lat 3 w ramach programu "Rzemieślniczy Grochów".

Termin składania ofert upływa 16 marca 2015 roku, godz. 9:00.

Miejsce składania ofert: Wydział Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy Praga-Południe, przy ul. Grochowskiej 274, stanowisko 21 (tel. 22 44 35 419 ).

Zapraszam wszystkich oferentów na otwarcie ofert i odczytanie wysokości oferowanych stawek czynszu i proponowanej działalności w dniu 16 marca 2015 r. o godzinie 11:00 w Urzędzie Dzielnicy Praga-Południe ul. Grochowska 274, sala 305. W trakcie otwartej części konkursu możliwe będzie składanie wyjaśnień i oświadczeń.
Źródło: Urząd Dzielnicy Praga Południe
2015-02-12 08:59 1209

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.