Modernizacja skwerku przy Majdańskiej coraz bliżej

Boisko  do koszykówki przy Majdańskiej
Boisko do koszykówki przy Majdańskiej
Dzielnica ogłosiła przetarg na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót dla projektu "Rewitalizacja skwerku przy ul. Majdańskiej". Zgłoszony i wybrany prawie 1800 głosami projekt w ramach "budżetu partycypacyjnego" przewiduje odtworzenie miejsca sportowo - rekreacyjnego z przeznaczeniem ogólnospołecznym.

Projektant zobowiązany jest do wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej rewitalizacji skwerku przy ul. Majdańskiej w Warszawie polegającej na zaprojektowaniu:

a) boiska wielofunkcyjnego z funkcjami: gry w tenisa ziemnego – dwa korty, gry w siatkówkę,
gry w piłkę ręczną oraz gry w kosza, o nawierzchni polipropylenowej;
b) 12 latarni oświetlających boisko, część rekreacyjną i ciągi piesze;
c) placu zabaw dla dzieci – 2 domki, ścianka wspinaczkowa, piaskownica, 4 huśtawki, zabawki
wykonane z drewna;
d) alejek parkowych z kostki brukowej gr. 6 cm (ok. 500m x 1,5m)
e) trawnika (ok. 500m2);
f) 15 ławek parkowych;
g) 10 koszy na śmieci;
h) 5 koszy na psie odchody z tablicą informacyjną o konieczności sprzątania po psie;
i) tablicy informacyjnej o wykonaniu zadania w ramach "budżetu partycypacyjnego”
j) wyznaczeniu miejsca na ustawienie toalety publicznej toi toi;
k) wyznaczeniu miejsca na plac o wym. 12x12,5m do ćwiczeń kalistenicznych.

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa ma zostać opracowana do końca kwietnia br.

Problem własności gruntów

"Rozpoczęły się prace związane z dokumentacją przetargową na realizację projektu „Rewitalizacji skwerku przy Majdańskiej”.
Niestety, w trakcie przygotowywania przetargu przez Urząd Dzielnicy okazało się, że na części gruntów objętych zakresem projektu są roszczenia. Teren ten obejmuje między innymi obszar obecnego boiska do koszykówki. Po konsultacjach z urzędem dzielnicy otrzymaliśmy informację, że z punktu prawnego nie mogą tego terenu objąć zakresem rewitalizacji, ponieważ są nieuregulowane sprawy własności gruntów. W konsekwencji oznacza to, że cały skwer oprócz boiska do kosza będzie zrewitalizowany a boisko pozostanie bez zmian. Urząd Dzielnicy zaproponował opcję włączenia do boiska wielofunkcyjnego (w miejscu istniejących kortów) jeszcze linii do koszykówki. Niestety, kwestii prawnych nie da się przeskoczyć … szkoda tylko, że podczas weryfikacji wstępnej (jeden z etapów budżetu partycypacyjnego) nie było informacji o żadnych roszczeniach a właśnie na tym etapie powinno być to wiadome, ponieważ kwestia uregulowanych gruntów to jeden z warunków dopuszczenia projektu do dalszych etapów." - informowała ma profilu Rewitalizacja skwerku przy ul. Majdańskiej autorka projektu Małgorzata Wujek.
2016-02-03 21:39 1627

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.