Krypska 39

Budynek przy ulicy Krypskiej 39 na Grochowie
Budynek przy ulicy Krypskiej 39 na Grochowie
Ulica Krypska 39 - budynek biurowy na Grochowie w Warszawie.

Budynek został wzniesiony przed 1939 rokiem dna potrzeby sierocińca im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Mieściła się tu bursa dla 90 chłopców i dziewcząt Polskiego Towarzystwa Opieki nad Sierotami po poległych wojskowych i dziećmi inwalidów wojennych, kierowana przez p. J.Kuklińską. Wychowankowie mieli tu przebywać od ukończenia 8 roku życia do osiągnięcia pełnoletności przechodząc kurs szkoły powszechnej i średniej zawodowej. Sierociniec utrzymywano ze środków społecznych, głównie z zapomóg i składek, gromadzonych wśród żołnierzy i oficerów służby czynnej.

Po zakończeniu II wojny światowej funkcjonował w tamtym miejscu zakład wychowawczy i szkoła podstawowa. W roku 1963 placówka ta otrzymała oficjalną nazwę Państwowy Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy. W roku 1974 władze oświatowe przeniosły siedzibę placówki do pobliskiego Miedzeszyna.

Około 2007 roku budynek został zmodernizowany.

Obecnie w budynku swoją siedzibę ma Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga Południe.
2016-01-25 13:32 1731

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.