Dzień Edukacji Narodowej w CPK

Dzień Edukacji Narodowej, popularnie zwany Dniem Nauczyciela, to święto całej oświaty. Z tej okazji 17 października br. w Centrum Promocji Kultury przy ul. Podskarbińskiej 2, odbyło się spotkanie przedstawicieli środowiska oświatowego Pragi-Południe. Wzięli w niej udział dyrektorzy, nauczyciele i wychowawcy ze szkół, przedszkoli i placówek szkolno-wychowawczych, działających na terenie Dzielnicy.

Witając gości, odpowiedzialny za oświatę Zastępca Burmistrza Dzielnicy Praga-Południe Jarosław Karcz podkreślił szczególną rolę nauczyciela i wychowawcy w kształtowaniu postaw młodych ludzi. „To zadanie bardzo odpowiedzialne, wymagające rzetelnej wiedzy, talentu i żmudnej, systematycznej pracy. Także pasji, która jest być może najważniejsza w pracy pedagoga” – powiedział Burmistrz Karcz.

Ważnym punktem programu uroczystości było wręczenie pracownikom placówek oświatowych z Pragi-Południe nagród i wyróżnień  przyznanych przez Burmistrza Dzielnicy Praga-Południe. Dyplomy i gratulacje odebrało 48 dyrektorów i nauczycieli. W tym szczególnym dniu uhonorowana została również młodzież. Wśród „najlepszych z najlepszych” znaleźli się uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, którzy uzyskali znakomite wyniki w egzaminach końcowych, a także brali udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. Nauczyciele – opiekunowie najlepszych uczniów otrzymali także podziękowania.

Szczególne gratulacje i życzenia dalszej, tak wspaniałej postawy w pokonywania własnych ograniczeń fizycznych  i determinacji w zdobywaniu wiedzy i wykształcenia,  odebrała Agnieszka Bal, absolwentka Zespołu Szkół nr 5 im. S. Kisielewskiego.

W spotkaniu środowiska oświatowego uczestniczyli m.in. Paweł Lech, radny m. st. Warszawy, wiceprzewodnicząca Rady Dzielnicy Praga-Południe Katarzyna Olszewska oraz radni Dzielnicy Praga-Południe, Irena Bartosińska,  Mirosława Terlecka i Ryszard Kalkhoff,  ponadto Marzenna Adamiak Naczelnik Wydziału Oświaty Urzędu Dzielnicy Praga-Południe i Robert Sagan Dyrektor Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty, Zofia Idzikowska, Prezes Zarządu Oddziału Pragi-Południe ZNP oraz Jolanta Terlecka, Przewodnicząca Komisji Międzyzakładowej Nr 387 NSZZ Solidarność.

W części artystycznej wystąpił z koncertem poezji śpiewanej zespół „Czerwony Tulipan”. Na zakończenie spotkania goście skorzystali z poczęstunku przygotowanego przez uczniów Zespołu Szkół Spożywczo-Gastronomicznych przy ul. Komorskiej.
Źródło: Urząd Dzielnicy Praga Południe
2011-10-18 22:09 1168

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.