Drugi rok działalności Rady Kombatantów

20 stycznia w Centrum Promocji Kultury przy ul. Podskarbińskiej 2 odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie członków Społecznej Rady Kombatantów przy Burmistrzu Dzielnicy Praga Południe.

Przed kombatantami trudne zadania, Rok 2009 upłynie nam, bowiem pod znakiem wielkich uroczystości państwowych, wojskowych i kombatanckich. W tym roku obchodzimy 70-tą rocznicę wybuchu II wojny światowej, 65-lecie wybuchu Powstania Warszawskiego oraz 20-tą rocznicę odzyskania wolności i upadku komunizmu w Europie Środkowej.

Cel i zadania południowopraskiej Rady Kombatantów to współpraca z władzami samorządowymi Pragi Południe na rzecz kombatantów oraz krzewienie pamięci i historii wśród społeczności Naszej Dzielnicy. Dlatego też Związki Kombatanckie z Pragi Południe wezmą czynny udział w przygotowaniu uroczystości upamiętniających bohaterów walk wyzwoleńczych. Największa z nich odbędzie się 26 września bieżącego roku. Tego dnia zostanie odtworzona obrona Pragi z 1939 roku.

Gratulujemy Pani Barbarze Kolińskiej ze Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, której ogromne zasługi w krzewieniu pamięci o bohaterach powstania, jak również nieustający zapał i działalność organizatorska zostały uhonorowane odznaczeniem Związku Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych Rzeczpospolitej Polskiej. W imieniu Władz Związku odznaczenie wręczył Pani Barbarze -  Burmistrz Dzielnicy Praga Południe Tomasz Kucharski.
Źródło: Urząd Dzielnicy Praga Południe
2009-01-21 18:33 1033

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.