Dawne kino 1 Maj pod ochroną konserwatora?

Budynek kina 1 Maj w gminnej ewidencji zabytków?
Budynek kina 1 Maj w gminnej ewidencji zabytków?
Już niebawem gminna ewidencja zabytków może się powiększyć o ponad 50 wpisów. Jedynym obiektem z Grochowa na ujawnionej przez Michała Krasuckiego - zastępcę Stołecznego Konserwatora Zabytków - liście jest budynek dawnego kina 1 Maj przy ulicy Podskarbińskiej 4.

Budynek w formie parterowego pawilonu w narożniku Kobielskiej i Podskarbińskiej zbudowano w latach 1949-1950 roku według projektu Mieczysława Pipreka. W dniu 1 maja 1950 roku obył się pierwszy seans w kinie omen omen 1 Maj. Po około 40 latach działalności kino zostało zlikwidowane. Następnie w budynku znajdowało się studio włoskiej telewizji TV Polonia 1. Później dyskoteka. Od około 2001 roku do chwili obecnej budynek po przebudowie wnętrz jest wykorzystywany przez firmę Marcpol na cele marketu spożywczo-przemysłowego.

Pawilon dawnego kina jest już wpisany do wykazu obiektów i obszarów objętych ochroną z zakresu dziedzictwa kulturowego i ochrony środowiska na terenie m.st. Warszawy. A co daje proponowany wpis do ewidencji?

"Obiekty muszą być ujęte w projekcie planu miejscowego, a potem w planie miejscowym. Wpis daje też konserwatorowi kontrolę z mocy prawa budowlanego. Jakiekolwiek pozwolenie na budowę musi być uzgadniane z konserwatorem zabytków" - wyjaśnił Michał Krasucki. "Wpisu do ewidencji nie należy mylić z wpisem do rejestru - to najdalej idąca, ale też najrzadziej stosowana, forma ochrony zabytku w polskim prawie" - dodaje.

W ciągu najbliższych dwóch miesięcy spis zostanie przedstawiony prezydent Warszawy, bo to ona dokonuje wpisy do ewidencji.
2016-03-02 21:07 1593

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.