Burmistrz Tomasz Kucharski wybrany na drugą kadencję

14 grudnia 2010 roku w sali konferencyjnej Urzędu Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy przy ul. Grochowskiej 274 odbyła się II Sesja Rady Dzielnicy. Sesję rozpoczęto złożeniem ślubowania przez Radnego Dzielnicy Macieja Boguckiego. Następnie Burmistrz Dzielnicy Tomasz Kucharski przedstawił informacje o pracach Zarządu za okres od 5 listopada 2010 roku do 10 grudnia 2010 roku.

Burmistrz Dzielnicy Tomasz Kucharski przedstawia sprawozdanie z prac Urzędu.

Ważnym punktem w porządku obrad był wybór Burmistrza Dzielnicy Praga-Południe, którym ponownie został Tomasz Kucharski. 19 Radnych Dzielnicy udzieliło mu poparcia. Następnie wybrano członków Zarządu. Wiceburmistrzami zostali: Adam Grzegrzółka, Jarosław Karcz, Konstanty Bartoń oraz Robert Kempa.

Nowo-wybrany Zarząd Dzielnicy. Od lewej: Tomasz Kucharski, Adam Grzegrzółka, Jarosław Karcz, Robert Kempa i Konstanty Bartoń.

Trzecim Wiceprzewodniczącym Rady Dzielnicy został Jakub Jagodziński. Wybrano Komisję Rewizyjną oraz Komisję Mieszkaniową wraz ze składami osobowymi. Pozostałe komisje zostaną wybrane na następnej Sesji Rady Dzielnicy.
Źródło: Urząd Dzielnicy Praga Południe
2010-12-15 22:42 1067

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.