Budowa ulicy Nowonizinnej zawieszona

O tym, czy budować ulice Nowonizinną w 2016 roku na obrzeżach parku Polińskiego, czy jeszcze poczekać, albo w ogóle jej nie budować, mieli wypowiedzieć się mieszkańcy z ulic Nizinnej, Paca, Prochowskiej i Kobielskiej. W sporej grupie przybyli oni na spotkanie zorganizowane przez Urząd Dzielnicy w dniu 9 września 2015 roku.

Najbardziej zainteresowani spotkaniem byli mieszkańcy budynków położonych między ul. Wiatraczną a parkiem Polińskiego. To oni najbardziej dotkliwie odczują utrudnienia, jakie pojawią się wraz z momentem rozpoczęcie budowy Obwodnicy Śródmiejskiej, a konkretnie wtedy, gdy ul. Wiatraczna zostanie zamknięta dla ruchu. Mieszkańcy z ul. Nizinnej i odcinka ul. Paca przylegającego do parku Polińskiego nie będą mieli wtedy wyjazdu spod swoich posesji. Ograniczonym wyjazdem, z utrudnieniami, będą natomiast dysponowali mieszkańcy ulicy Prochowej i części Kobielskiej. Można oczywiście założyć, że wzdłuż ogrodzenia parku zostanie wytyczony jakiś ziemny lub szutrowy przejazd.

Nawet jeżeli tak się stanie, to mieszkańcy tego rejonu Grochowa Centrum nie mogą jednak liczyć, iż po zakończeniu prac przy tym odcinku Obwodnicy Śródmiejskiej zostanie przywrócony obecny kształt układu komunikacyjnego. Na pewno nie! Mając pełną świadomość powyższego, Zarząd Dzielnicy zaproponował mieszkańcom tego rejonu wytyczenie i budowę nowej, w pełni funkcjonalnej ulicy Nowonizinnej.  

Reprezentujący Zarząd Dzielnicy zastępcy burmistrza – Jarosław Karcz i Michał Wieremiejczyk – oraz naczelnik Wydziału Infrastruktury Andrzej Wójcik starali się przekazać zebranym powyższe argumenty w sposób jak najbardziej zrozumiały i przystępny. Większość obecnych na zebraniu mieszkańców była jednak przeciwna budowie ulicy.

Argumenty były różne. Od chęci zachowania widoku na zieleń i eliminacji hałasu, jaki niewątpliwie generowałaby ulica, po brak wiary w realizację Obwodnicy Śródmiejskiej w dającej się przewidzieć perspektywie. Mieszkańców posługujących się tym ostatnim argumentem nie przekonał nawet fakt, iż w wieloletniej prognozie finansowej są już zarezerwowane środki na tę obwodnicę. Na przykład w bieżącym roku jest to kwota 4 mln zł, w roku 2016 już 11 mln zł, w 2017 prawie 12 mln zł, a w roku 2018 już ponad 150 mln zł. W następnych latach są to kwoty 277 mln zł, ponad 400 mln zł i 117 mln zł w 2021 roku, czyli na zakończenie inwestycji.

Szanując zdanie mieszkańców, zdecydowano o odsunięciu w czasie budowy ul. Nowonizinnej. Założono bowiem, że wraz z pojawieniem się konkretnych zdarzeń, wiążących się z budową obwodnicy, opinia o ewentualnej budowie nowej ulicy może ulec zmianie. Chciano też dać w ten sposób czas mieszkańcom na przemyślenie problemu. Do tematu zapewne powinno się wrócić w przyszłym roku, na kolejnym spotkaniu lub za pomocą ankiety.
Źródło: Urząd Dzielnicy Praga Południe
2015-09-16 10:35 1284

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.