Zygmunt Kubiak

Zygmunt Kubiak urodził się 30 kwietnia 1929 r. w Warszawie. Zmarł 19 marca 2004 r. w Warszawie.

Urodził się i dzieciństwo spędził na Grochowie gdzie mieszkał w zachowanym do dziś domu przy ul. Żółkiewskiego 27. Był absolwentem XIX LO im. Powstańców Warszawy w Warszawie.

Zygmunt Kubiak był wybitnym pisarzem, eseistą, tłumaczem, propagatorem kultury antycznej, profesorem Uniwersytetu Warszawskiego, laureatem Nagrody Kościelskich za 1963 rok.

Autor Mitologii Greków i Rzymian (1997, nominacja do nagrody Nike); Brewiarza Europejczyka (1998), Literatury Greków i Rzymian (1999), Dziejów Greków i Rzymian (2003); przełożył m.in. Eneidę i Wyznania Św. Augustyna; ostatnie dzieła, które miał w planach, to przekład Nowego Testamentu i książka o Janie Kochanowskim.

Autor przekładów wierszy greckiego poety Konstandinosa Kawafisa. Pracy nad przekładem wszystkich 253 wierszy Kawafisa poświęcił ponad 30 lat. Wydał także antologię Muza grecka (1960), Muza rzymska (1963) z własnymi przekładami literatury antyku oraz Antologię poezji nowogreckiej (1970). Poza tym tłumaczył z języka angielskiego: Poezje wybrane Williama Blake'a (1991) oraz antologię Twarde dno snu. Tradycja romantyczna w poezji języka angielskiego.

Był członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.

Ciekawostki

  • Mówiło się o nim, że jest tytanem pracy. Nad kolejnymi książkami pracował po 16 godzin na dobę.
Źródło: Portal Twoja Praga
2011-06-01 18:34 1291

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.