Żołnierzom 21 PP Dzieci Warszawy - spotkanie pod pomnikiem

Zagrała orkiestra wojskowa. Były salwy honorowe, apel poległych i wojenne wspomnienia odczytane przez majora Jerzego Michalskiego. 14 września 2009 r. kombatanci, żołnierze, młodzież z praskich szkół z pocztami sztandarowymi i mieszkańcy spotkali się pod pomnikiem żołnierzy 21 Pułku Piechoty Dzieci Warszawy przy skrzyżowaniu Al. Waszyngtona i ul. Grenadierów.

W uroczystości uczczenia pamięci walki o Grochów we wrześniu 1939 roku uczestniczyli Senator RP Barbara Borys-Damięcka, Radna m.st. Warszawy Magdalena Czerwosz, Przewodniczący Rady Dzielnicy Praga Południe Marcin Kluś, Radny Ryszard Kalkhoff i Burmistrz Dzielnicy Tomasz Kucharski, zastępca Burmistrza Dzielnicy Mokotów Krzysztof Skolimowski, ksiądz prałat Zygmunt Uczciwek, przedstawiciele środowisk wojskowych.

Od wybuchu II wojny światowej i wrześniowej obrony Warszawy mija 70 lat. Na Pradze, w rejonie Grochowa przebiegała jedna z linii obronnych stolicy. To właśnie na tym odcinku pod dowództwem świetnego stratega płk. Stanisława Sosabowskiego bronili się przed przeważającą siłą wroga polscy żołnierze. Stawiali opór aż do kapitulacji Warszawy utrzymując "redutę skrzyżowanie" nie zdobytą.

- Pamięć o nich jest naszym obowiązkiem – mówił w swoim wystąpieniu Burmistrz Tomasz Kucharski – a podtrzymywanie tradycji przez młodzież i uczniów praskich szkół pozwala im lepiej zrozumieć ciągłość historii i nasze obecne w niej położenie.

To właśnie dla upamiętnienia tamtych wydarzeń 26 września 2009r. o godz.18.30 w okolicach ulicy Grochowskiej i Podskarbińskiej odbędzie się plenerowa inscenizacja walk w obronie Grochowa.

Po uroczystościach pod pomnikiem, prascy kombatanci, wśród nich 4 żołnierzy 21 Pułku Piechoty gościli u Burmistrza Dzielnicy Tomasza Kucharskiego – omówiono przygotowania do inscenizacji, były rozmowy wspomnieniowe i plany dotyczące dalszych wspólnych przedsięwzięć upamiętniających wojenną historię Pragi.
Źródło: Urząd Dzielnicy Praga Południe
2009-09-15 20:32 1043

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.