Zmiany w sieci szkół na Pradze Południe

Na Pradze Południe przygotowywane są zmiany w sieci szkół ponadgimnazjalnych. Wszystkie przekształcenia prowadzone są z myślą o uczniach - tak by zapewnić im możliwość kontynuacji kształcenia zarówno ogólnego, jak i zawodowego.

Obowiązek dostosowania sieci szkół do obowiązującego systemy oświaty nałożyła na organy prowadzące ustawa z 8 stycznia 1999 roku, wprowadzająca reformę ustroju szkolnego.

Aby usprawnić sieć szkół ponadgimnazjalnych i sprawić, by stała się jak najbardziej racjonalna, konieczne jest rozwiązanie niektórych zespołów szkół i stopniowa likwidacja kilku szkół ponadgimnazjalnych wchodzących w skład tych zespołów. Pozwoli to w pełni wykorzystać bazę lokalową, a jednocześnie umożliwi uczniom kontynuowanie nauki w określonych profilach i zawodach.

Podejmując decyzje o rozwiązaniu zespołów szkół ponadgimnazjalnych oraz likwidacji niektórych szkół ponadgimnazjalnych wchodzących w skład zespołów szkół, uwzględniono dane demograficzne świadczące o utrzymującym się niżu demograficznym, wnioski z naboru przeprowadzonego do szkół ponadgimnazjalnych w ostatnich latach oraz analizę danych z Urzędu Pracy dotyczących skali bezrobocia i ewentualnego zapotrzebowania na pracowników w danym zawodzie. Pod uwagę wzięto także geograficzne rozmieszczenie oferty edukacyjnej na terenie miasta oraz wszystkie sugestie dyrektorów placówek oświatowych dotyczące sieci szkół ponadgimnazjalnych w dzielnicy Praga Południe.

Planując zmiany w sieci szkół założono, że liczba miejsc w klasach pierwszych w roku szkolnym 2005/2006 powinna odpowiadać liczbie absolwentów gimnazjów zwiększonej o miejsca dla osób spoza Warszawy i dla uczniów powtarzających klasę pierwszą.

Proponowany zamiar likwidacji dotyczy następujących szkół ponadgimnazjalnych:

1) wchodzących w skład Zespołu Szkół Nr 1 w Warszawie, ul. Kordeckiego 54:

V Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych – szkoła bez uczniów, z uwagi na brak chętnych, nie udało się przeprowadzić naboru do klas pierwszych,

Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 13 – od roku szkolnego 2005/2006 szkoła postawiona będzie w stan stopniowej likwidacji, nie będzie naboru uczniów do klas pierwszych. Aby umożliwić naukę uczniom klas pierwszych i w sposób maksymalny wykorzystać budynek Zespołu Szkół Nr 37 im. Agnieszki Osieckiej w Warszawie, Al. St. Zjednoczonych 24, od 1 września 2005 roku utworzona zostanie w nim Zasadnicza Szkoła Zawodowa i włączona do ww. zespołu szkół,

I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych - od roku szkolnego 2005/2006 szkoła postawiona będzie w stan stopniowej likwidacji. Aby umożliwić naukę uczniom klas pierwszych i w sposób maksymalny wykorzystać budynek Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 5 w Warszawie, ul. Mińska 1/5, nabór do klas pierwszych od 1 września 2005 roku odbędzie się w już istniejącej szkole tego samego typu,

XLII Liceum Profilowanego - od roku szkolnego 2005/2006 szkoła postawiona będzie w stan stopniowej likwidacji, nie będzie naboru uczniów do klas pierwszych. Aby umożliwić naukę uczniom klas pierwszych i w sposób maksymalny wykorzystać budynek Zespołu Szkół Nr 37 im. Agnieszki Osieckiej w Warszawie, Al. St. Zjednoczonych 24, nabór do klas pierwszych od 1 września 2005 roku odbędzie się w już istniejącej szkole tego samego typu,

LIV liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych - od roku szkolnego 2005/2006 szkoła postawiona będzie w stan stopniowej likwidacji. Aby umożliwić naukę uczniom klas pierwszych i w sposób maksymalny wykorzystać budynek Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 5 w Warszawie, ul. Mińska 1/5, nabór do klas pierwszych od 1 września 2005 roku odbędzie się w już istniejącej szkole tego samego typu,

2) wchodzących w skład Zespołu Szkół Nr 19 w Warszawie, ul. Grochowska 346/348:

Technikum Mechaniki Precyzyjnej – szkoła postawiona w stan stopniowej likwidacji, aktualnie jest jeden oddział klasy piątej maturalnej, od roku szkolnego 2005/2006 szkoła bez uczniów,

XIII Liceum Profilowanego - od roku szkolnego 2005/2006 szkoła postawiona będzie w stan stopniowej likwidacji. Uczniowie klas pierwszych będą mogli podjąć naukę w już istniejących szkołach tego samego typu w naszej Dzielnicy,

3) wchodzących w skład Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych Nr 3 w Warszawie, ul. Mińska 1/5:

XXXVI Liceum Profilowanego - szkoła bez uczniów,

Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 im. Pierwszego Praskiego Pułku - od 1 września 2004 roku bez naboru uczniów do klas pierwszych, od roku szkolnego 2005/2006 szkoła postawiona będzie w stan stopniowej likwidacji, aktualnie w szkole są uczniowie klas drugich i trzecich,

Technikum Nr 4 - od 1 września 2004 roku bez naboru uczniów do klas pierwszych, od roku szkolnego 2005/2006 szkoła postawiona będzie w stan stopniowej likwidacji, aktualnie w szkole są uczniowie klas drugich i trzecich oraz jedna klasa piąta starego typu (maturalna),

XXXI Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego - od 1 września 2004 roku bez naboru uczniów do klas pierwszych, od roku szkolnego 2005/2006 szkoła postawiona będzie w stan stopniowej likwidacji, aktualnie w szkole są uczniowie klas drugich i trzecich.

Z chwilą likwidacji ostatniej szkoły wchodzącej w skład zespołu, niezbędne jest rozwiązanie danego zespołu.

4) wchodzących w skład Zespołu Szkół Nr 5 w Warszawie, ul. Szczawnicka 1:

Liceum Ekonomicznego Nr 9 dla Dorosłych - od roku szkolnego 2005/2006 szkoła bez uczniów, aktualnie w szkole są uczniowie klas III (maturalnych, na podbudowie Zasadniczej Szkole Zawodowej),

Policealnego Studium Ekonomicznego Nr 7 - szkoła bez uczniów, z uwagi na brak chętnych nigdy nie udało się przeprowadzić naboru do klas pierwszych,

5) wchodzących w skład Zespołu Szkół Nr 12 w Warszawie, ul. Siennicka 12:

XXX Liceum Profilowanego - od roku szkolnego 2005/2006 szkoła postawiona będzie w stan stopniowej likwidacji. Uczniowie klas pierwszych będą mogli pojąć naukę w już istniejących szkołach tego samego typu w naszej Dzielnicy,

Technikum Nr 12 - od roku szkolnego 2005/2006 szkoła postawiona będzie w stan stopniowej likwidacji. Brak zainteresowania kształceniem w zawodzie technik elektronik,

6) wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 21 w Warszawie, ul. Saska 78

Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 25 - szkoła bez uczniów, z uwagi na brak chętnych, nie udało się przeprowadzić naboru do klas pierwszych,

7) wchodzącego w skład Zespołu Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich w Warszawie, ul. Majdańska 30/36

Technikum Spożywczego - szkoła postawiona w stan stopniowej likwidacji, aktualnie jest jeden oddział klasy piątej maturalnej, od roku szkolnego 2005/2006 szkoła bez uczniów,

8) wchodzącego w skład Zespołu Szkół Spożywczo – Gastronomicznych i Licealnych

XXXVII Liceum Profilowanego - od roku szkolnego 2005/2006 szkoła postawiona będzie w stan stopniowej likwidacji. Uczniowie klas pierwszych będą mogli pojąć naukę w już istniejących szkołach tego samego typu w naszej dzielnicy.
Źródło: Urząd Dzielnicy Praga Południe
2005-02-14 09:49 1255

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.