Wybory do Rad Osiedli kadencji 2006-2010

21 lipca 2006 roku Rada Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy przyjęła uchwałę stwierdzającą ważność, przeprowadzonych w dniu 25 czerwca 2006 roku, wyborów do rad jednostek niższego rzędu istniejących na terenie Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy.

Zgodnie z Uchwałą Nr 217/LI/2006 Rady Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie zarządzenia wyborów do rad jednostek niższego rzędu istniejących na terenie Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy w dniu 25 czerwca 2006 roku odbyły się wybory do rad następujących jednostek niższego rzędu:

1. Osiedle Gocław (21 członków Rady Osiedla), 33.585 -uprawnionych do glosowania, 317-oddanych głosów (0,94 proc.)
2. Osiedle Grochów Centrum (15 członków Rady Osiedla), 13.855-uprawnionych do głosowania, 90-odanych głosów ( 0,65 proc..)
3. Osiedle Grochów Kinowa (15 członków Rady Osiedla), 8.889-uprawnionych do glosowania, 129-oddanych głosów ( 1,45 proc.)
4. Osiedle Grochów Południe (21 członków Rady Osiedla), 28.861-uprawnionych do głosowania, 110-oddanych głosów ( 0,38 proc.)
5. Osiedle Grochów Północny (21 członków Rady Osiedla), 19.344-uprawnionych do glosowania, 111-oddanych głosów ( 0,57 proc.)
6. Osiedle Kamionek (15 członków Rady Osiedla), 11.347 -uprawnionych do glosowania, 234-oddanych głosów (2,06 proc.)
7. Osiedle Przyczółek Grochowski (15 członków Rady Osiedla), - nie przeprowadzono wyborów z powodu braku odpowiedniej liczby kandydatów
8. Osiedle Saska Kępa (21 członków Rady Osiedla). 29.765-uprawnionych do glosowania, 663-oddanych głosów ( 2,23 proc.)

Głosować można było na liczbę kandydatów równą lub mniejszą liczbie osób wybieranych do Rady. Zagłosowanie na liczbę kandydatów większą niż liczba osób wybieranych do Rady powodowało, że głos taki jest nieważny. Wyborca glosował na danego kandydata stawiając znak "X" obok nazwiska wybieranego kandydata. Postawienie innego znaku lub znaku poza kratką również powodowało nieważność głosu.

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Południe ul.Grochowska 274 p.315 tel. nr 022 810 11 06 lub p. 112 tel. nr 813-46-10.
Źródło: Urząd Dzielnicy Praga Południe
2006-07-23 18:58 1209

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.