Wręczono awanse nauczycielom z Pragi Południe

W dniu 29 sierpnia 2013 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty odbyła się uroczystość wręczenia 54 nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek oświatowych Dzielnicy Praga-Południe aktów nadania stopnia awansu nauczyciela mianowanego.

W uroczystości wzięli udział: Tomasz Kucharski – Burmistrz Dzielnicy Praga-Południe, Jarosław Karcz – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Praga-Południe, Marcin Kluś – Przewodniczący Rady Dzielnicy Praga-Południe, Irena Bartosińska – Przewodnicząca Komisji Oświaty Rady Dzielnicy Praga-Południe, Katarzyna Bernadetta Olszewska – Radna Dzielnicy Praga-Południe, Irena Jolanta Terlecka – Przewodnicząca Komisji Międzyzakładowej nr 387 NSZZ Solidarność, Zofia Idzikowska – Prezes Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz dyrektorzy południowo praskich szkół i przedszkoli.

Na początku nauczyciele złożyli ślubowanie wynikające z art. 15 ustawy - Karty Nauczyciela:
„Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.”

Po ślubowaniu zostały wręczone nauczycielom akty nadania stopnia awansu nauczyciela mianowanego. W imieniu władz Dzielnicy życzenia złożyli nauczycielom Tomasz Kucharski – Burmistrz Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy i Przewodniczący Rady Dzielnicy Praga-Południe Marcin Kluś.

W roku szkolnym 2012/2013 w Dzielnicy Praga-Południe stopień awansu nauczyciela mianowanego uzyskało 68 nauczycieli w tym 14 w sesji jesiennej i 54 w sesji letniej. Egzaminy w sesji letniej odbywały się w okresie od 1 lipca do 16 lipca 2013 r.
Jesienią kolejna grupa nauczycieli przystąpi do egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego.
Źródło: Urząd Dzielnicy Praga Południe
2013-08-30 17:12 1096

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.