Universam ma właściciela. I nie jest nim dzielnica, ale WSS SPOŁEM

W mediach społecznościowych została zamieszczona odpowiedź rzecznika dzielnicy Praga Południe na petycję skierowaną przez Stowarzyszenie Miasto Jest Nasze na ręce burmistrza Pragi Południe Tomasza Kucharskiego a dotyczące braku konsultacji z mieszkańcami w sprawie wyburzenia budynku Universamu "Grochów".

Szanowni Państwo,

Burmistrz Tomasz Kucharski, w imieniu którego zabieram głos, bardzo szanuje zaangażowanie społeczności dzielnicy w walkę o zachowanie jak największej ilości obiektów i instalacji z przeszłości, pozwalających nam lepiej sytuować nasze korzenie kulturowe, Jednak z wieloma tezami zawartymi w petycji nie sposób się zgodzić. Przede wszystkim wyjaśnijmy sobie czy własność prywatna jest wartością o najwyższym statusie w naszym społeczeństwie? Zdaniem burmistrza tak i każdy z nas, kiedy spojrzy na ten problem przez pryzmat osobistej własności, pozostawi niewielki margines do dyskusji na ten temat.

Faktem bezspornym jest to, że Universam Grochów ma właściciela. I nie jest nim miasto czy dzielnica, ale WSS SPOŁEM Praga Południe. Właściciel ma bezdyskusyjne prawo do dysponowania tą nieruchomością. Czy planowana inwestycja przez WSS SPOŁEM wspólnie ze spółką DANTEX to kulturowe barbarzyństwo czy realizacja rozwojowych zamierzeń, podejmowanych przez organizacje biznesową jaką w końcu jest WSS SPOŁEM i jej partner? Na to pytanie niech odpowie sobie każdy z nas. Oczywistą oczywistością, jak mówi klasyk, jest to, że w tym przypadku właściciel dysponuje swoją własnością zgodnie z obowiązującym prawem. W petycji firmowanej przez Miasto Jest Nasze znalazło się szereg zarzutów sformułowanych pod adresem burmistrza Tomasza Kucharskiego. Odnosząc się do kilku najistotniejszych informuję, że:

1. Burmistrzowi zależy na zdobyciu poparcia dla swoich zamierzeń zarówno wśród prywatnych przedsiębiorców jak i u każdego z osobna mieszkańca naszej dzielnicy.

2. Spotkania z udziałem mieszkańców inwestor planuje na koniec września. Urząd Dzielnicy wesprze tą inicjatywę, udostępniając min. sale na to spotkanie.

3. Mieszkańcy Pragi-Południe będą nadal korzystali z bazaru na Rondzie Wiatraczna. Bazar zostanie w tym miejscu zachowany, choć w nieco zmienionym kształcie. Burmistrz Tomasz Kucharski doprowadził już do kilku spotkań w tej sprawie, przedstawicieli Stowarzyszenia Kupców Grochowa z inwestorem. Burmistrz ma nadzieję, że kupcy wykorzystają szanse modernizacyjne i bazar na Rondzie Wiatraczna stanie się wzorcowym miejscem handlu bazarowego nie tylko na Pradze-Południe.

4. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego w 2012 roku był wykładany dwa razy. Ponadto w słynnej Grochowskiej kawiarni "Kicia Kocia", z inicjatywy jej właściciela Cezarego Polaka, odbyło się spotkanie w tej sprawie w którym uczestniczył min. Michał Suliborski, Przewodniczący Komisji Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy. Na tym spotkaniu M. Suliborski prosił m.in. o składanie uwag do planu takich, które by wsparły uwagi składane prze Radę Dzielnicy. Uwag złożonych przez Radę Dzielnicy było ponad 40. Warto jednak wiedzieć, bo w petycji tego nie znajdujemy, że całość decyzji przy tworzeniu takiego planu należy do Prezydenta miasta i Rady m. st. Warszawy. Rada Dzielnicy Praga-Południe była w tym przypadku, takim samym petentem jak każdy obywatel czy organizacja z Pragi-Południe.

Szanowni Państwo! Burmistrz Tomasz Kucharski ma zaszczyt pełnić swoja funkcję już trzecią kadencję. Przez lata sprawowania urzędu nawet jego przeciwnicy podzielali i podzielają pogląd, że jest burmistrzem do którego drzwi są zawsze otwarte. Dlatego kiedy dzieją się sprawy ważne dla dzielnicy i jej mieszkańców żądanie rozmów jest zbyteczne. Burmistrz takie rozmowy prowadzi permanentnie i do społecznie oczekiwanego skutku.

Jerzy Gierszewski, rzecznik prasowy Urzędu Dzielnicy Praga-Południe.
2015-08-22 15:05 1520

Komentarze

~jbaliszewska

Universam ma wlasciciela I jest nim Moja Rodzina!!!!! Baliszewscy !

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.