Ulica Tarnowiecka

Ulica Tarnowiecka na Grochowie biegnie od ulicy Łukowskiej do ulicy Grochowskiej.

Nazwa ulicy pochodzi od osadników, którzy przybyli na te tereny z miejscowości Tarnowiec.

Ulica Tarnowiecka została wytyczona na początku II Rzeczypospolitej jako niewielka droga dawnej osady Witolin prowadząca wówczas od Grochowskiej do ulicy Ostrobramskiej.

W pierwszym okresie swojego istnienia zamieszkana była głównie przez robotników pracujących w pobliskich fabrykach. Ulica Tarnowiecka jako skromna droga dawnej osady Witolin prowadziła wówczas od ulicy Grochowskiej do ulicy Ostrobramskiej.

W drugiej połowie lat 70-tych XX wieku ulica została przecięta przez wysokie bloki Osiedla Ostrobramska. Zachowano tylko niewielki odcinek osiedlowej drogi prowadzący od Łukowskiej w kierunku pawilonu handlowego na terenie osiedla.

W 1981 roku pod nr 4 oddano do użytku budynek przedszkola nr 177.

W połowie 2012 roku firma FAL-BRUK kosztem 1 261 tys. zł przebudowała ulicę na całym jej przebiegu. W czasie prowadzonych prac została wymieniona nawierzchnia oraz wykonano odwodnienie ulicy. Ustawiono nowe słupy oświetleniowe a wzdłuż pasa drogowego w miejscu wyciętych drzew wykonano nowe nasadzenia w postaci krzewów i klonów polnych.

Ciekawostki

  • W latach 1948-60 pod nr 55 w zaadaptowanym domu mieszkalnym istniała Szkoła Podstawowa nr 163.
Źródło: Portal Twoja Praga
2014-08-13 17:26 1178

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.