Ulica Rożnowska

Ulica Rożnowska na Gocławku w Warszawie biegnie od ulicy Pabianickiej do ulicy Biskupiej.

Ulica została wytyczona w okresie międzywojennym i przez wiele późniejszych lat była skromną piaszczystą drogą przebiegając między zielonymi łąkami Gocławka.

W 2009 roku ulica Rożnowska na odcinku od Ludwisarskiej do Biskupiej została gruntownie przebudowana. Wykonano nową nawierzchnię oraz przeprowadzono odwodnienie jezdni. Poprawiono oświetlenie oraz założono trawniki i nowe nasadzenia drzew i krzewów w pasie drogowym.

Ciekawostki

  • W czasie ostatniej modernizacji ulicy odzyskany materiał z rozbiórki dawnej nawierzchni został ponownie wykorzystany na podbudowę obecnej nawierzchni ulicy.
Źródło: Portal Twoja Praga
2012-08-11 21:13 1078

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.