Ulica Podskarbińska

Ulica Podskarbińska na Grochowie w Warszawie biegnie od ulicy Grochowskiej do torów kolejowych na Koziej Górce.
 
Powstała pod koniec XIX wieku na granicy Kamionka i Grochowa jako "Szosa Wojenna" prowadząca do fortu Utrata.

W 1916 roku wykreślono z nazwy "wojenna" aby w 1919 nadać ulicy obecną nazwę.

W 1928 rozpoczęto budowę kompleksu sportowego dla KS Orzeł - został on zniszczony w czasie II wojny światowej i odbudowany w latach 50-tych.

W latach 1933-49 na rogu z ulicą Grochowską znajdował się targ koński. Obecnie na jego miejscu znajduje się Park Obwodu Praga AK.

W 1938 roku dla robotników z pobliskich fabryk powstały Domy Kolonii Towarzystwa Osiedli Robotniczych.

W 1939 roku oddano do użytku pawilon sportowy KS "Orzeł".

W 1950 roku pod nr 4 oddano do użytku Kino 1 Maja. Obecnie budynek zajmuje supermarket MARCPOL.

W 1972 roku po nieparzystej stronie ulicy powstał Tor Kolarski KS Orzeł. Obecnie jest bardzo zdewastowany.

W 2005 roku stadion KS "Orzeł" został przebudowy i dostosowany do wymogów obiektu II klasy IAAF międzynarodowej.

W latach 2006-2008 pod nr 2 zbudowano budynek Centrum Promocji Kultury Praga Południe na którego ścianie 26 wrześnie 2009 roku odsłonięto tablice pamięci gen. Stanisława Sosabowskiego.

W dniach 9-12 lipca 2010 roku wymieniono nawierzchnię na odcinku od ulicy Grochowskiej do ulicy Stanisławowskiej.

Ciekawostki

  • Na ulicy można znaleźć "święte" drzewo kapliczkowe.
  • Tor Kolarski był zwany "Nowe Dynasy".
Źródło: Portal Twoja Praga
2014-08-17 18:41 1331

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.