Ulica Korytnicka

Ulica Korytnicka na Grochowie w Warszawie biegnie w pierwszym fragmencie od ulicy Kruszewskiego oraz od ulicy Ostrołęckiej do ulicy Dobrzynieckiej w drugim.

Ulica Korytnicka została wytyczona około 1916 roku na terenie Grochowa. Pierwotnie biegła od ulicy Grenadierów do ulicy Grochowskiej, a jej nazwa związana była z mazowiecką wsią Korytów, skąd zapewne przybyli tutaj pierwsi mieszkańcy.

Przed 1939 rokiem ulica była dość gęsto zabudowana niewielkimi domami. Wkrótce pojawił się drobny przemysł, czego przykładem mogą być działające w latach 1942-1954 pod nr 6/8/10 Mechaniczne Warsztaty Stolarskie Leona Łuczyńca.

Około 1965 roku na rogu z ulicą Ostrołęcka wzniesiono budynki przychodni zdrowia.

Pod koniec lat 60-tych XX wieku przebieg ulicy uległ zmianie i biegła ona wówczas od ulicy Grenadierów do ulicy Ostrołęckiej.

Na początku lat 80-tych w związku z budową dwóch dużych osiedli Majdańska i Igańska ulica została mocno skrócona, uzyskując tym samym swój obecny przebieg.

W latach 2000-2002 pod nr 46 spółka Hetman zbudowana budynek z 51 mieszkaniami i dwoma lokalami użytkowymi.

Dzisiejsza ulica Korytnicka zabudowana jest głównie nowoczesną zabudową z wyjątkiem kilku zachowanych przedwojennych budynków pod nr 20 i 24.

Na początku 2015 roku w narożniku z ulicą Kruszewskiego firma Aneo Development rozpoczęła budowę budynku mieszkalnego z 75 lokalami mieszkalnymi.
Źródło: Portal Twoja Praga
2015-03-04 10:49 1133

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.