Ulica Garwolińska

Ulica Garwolińska na Grochowie
Ulica Garwolińska na Grochowie
Ulica Garwolińska na Grochowie biegnie od ulicy Grochowskiej do ulicy Makowskiej.

Ulica pojawia się na mapach Warszawy już w latach 30-tych XX wieku jako krótka uliczka prowadząca od Grochowskiej do projektowanej wówczas ulicy Czwartaków. Swoją nazwę zawdzięcza miejscowości Garwolin położonej w województwie mazowieckim, z której to - być może - przybyli na te tereny pierwsi osadnicy.

Przed 1939 rokiem ulica w pobliżu ulicy Grochowskiej została częściowo zabudowana. W tym okresie powstały m.in dwie kamienice o adresach Garwolińska 4 i 4a.

Obecny przebieg ulica zyskała około 1958 roku w czasie budowy w jej okolicy Osiedla Młodych.

W 1962 roku przy ulicy w miejscu wcześniejszych ogródków działkowych oraz wysypiska gruzu utworzono tereny zielony nazywane "Parkiem Szaserów". W 2000 roku miejsce to otrzymało oficjalną nazwę Park im. Józefa Polińskiego.

W 1964 roku zakończono budowę Szpitala Wojskowego - obecnie Wojskowego Instytutu Medycznego.

Po 1969 roku wyburzono całkowicie przedwojenną zabudowę ulicy.

W latach 2004-06 w narożniku z ulicą Kobielską Spółdzielnia "Osiedle Młodych" zbudowała budynek mieszkalno-usługowy z garażem podziemnym i wielopoziomowym parkingiem nadziemnym (Kobielska 6).

W latach 2014-2015 dokonano przebudowy parku im. J. Polińskiego.

Ciekawostki

  • Przed wojną przy ulicy znajdował się żydowski dom modlitwy
  • Przy bramie wjazdowej do Wojskowego Instytutu Medycznego od strony ulicy Garwolińskiej dostępny jest punkt poboru wody oligoceńskiej.
2015-11-11 10:40 1149

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.