Teren po zburzonej Grochowskiej 171 czeka na uporządkowanie

Parking w pobliżu Urzędu Pracy na Grochowie
Parking w pobliżu Urzędu Pracy na Grochowie
Kamienica przy Grochowskiej 171 została zburzona już ponad 6 lat temu. Od tego czasu teren w pobliżu Urzędu Pracy i Komisariatu Policji służy jako nieformalny parking i czeka na uporządkowanie. Zabezpieczenie terenu według zapewnień władz dzielnicy ma nastąpić w 2016 roku.

Nie dla parkingu

"Teren usytuowany przed budynkiem Grochowska 171A znajduje się w zarządzaniu Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga - Południe. Zgodnie z informacjami Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Praga - Południe, obszar ten jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, który nie przewiduje możliwości tymczasowego zagospodarowania terenu na cele parkingowe.

W związku z powyższym obszar wykorzystywany w chwili obecnej niezgodnie z przeznaczeniem określonym w planie miejscowym, zostanie w miarę możliwości finansowych zabezpieczony przed nieprawidłowym użytkowaniem.

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga - Południe nie dysponuje w tym roku wolnymi środkami na powyższy cel i w związku z tym zakres przedmiotowych robót zostanie ujęty w zakresie rzeczowym i planach finansowych w roku 2016." - odpowiadał w 2015 roku burmistrz Tomasz Kucharski na interpelację radnego Marka Borkowskiego z Grochowa.

W podobnym tonie wypowiadała się pod koniec wrześnie br. rzeczniczka dzielnicy Ewelina Lanc: "To jest teren Miasta. Rozporządza nim BGN, tam jest plan miejscowy, który przewiduje usługi bądź zabudowę wielorodzinną, czyli ktoś kto np. ten teren wydzierżawi będzie musiał się zastosować do tego, co kreślił plan".

Rok 2015 powoli zbliża się do końca, zatem plany ucywilizowania terenu bądź jego zabudowy należy przesunąć na kolejny rok.

Nieopłacalny remont

Trzypiętrowa kamieniczka została zbudowana w 1924 roku dla Janiny Jaworskiej. W chwili budowy była jedną z najwyższych w tym rejonie Grochowa. W ostatnich latach przed rozbiórką była zasiedlona głównie przez rodziny romskie. Z powodu nieopłacalności remontu została we wrześniu 2009 roku wyburzona.
2015-11-24 13:21 1328

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.