Symbol dawnego Grochowa bardziej chroniony

Dawna piekarnia Rajcherta na Grochowie
Dawna piekarnia Rajcherta na Grochowie
O bramę i fragment ogrodzenia została wczoraj powiększona ochrona konserwatorska dawnej piekarni T. Rajcherta przy Rondzie Wiatraczna na Grochowie. Od 2014 roku w rejestrze zabytków są już ujęte elewacje frontowe jednego z najważniejszych symboli dawnego Grochowa.

Prawie 100 lat historii

Opuszczony dziś zespół piekarni Teodora Rajcherta wzniesiono etapami w latach 1918-1926. Obecnie stanowi relikt dawnego Grochowa, świadczący o charakterze dzielnicy oraz dawnym sposobie budowania. Znaki różnych cegielni odciśnięte w cegłach są pamiątką po nieistniejących już zakładach. Charakterystyczny ślad po wybuchu pocisku na elewacji od ulicy Wiatracznej stanowi wymowną pamiątkę czasu wojny, cenną dla zachowania tożsamości miasta. Należy podkreślić, że podobne znaki są coraz rzadsze w krajobrazie Warszawy.

Uratowany przed rozbiórką czeka na kupca

Odebrane dekretem Bieruta z 1945 roku zabudowania przy Grochowskiej 224 zostały zwrócone spadkobiercom Teodora Rajcherta dopiero na początku 2012 roku, po 22 latach starań, w fatalnym stanie technicznym. Ci pod koniec 2012 roku wystąpili o zgodę na rozbiórkę do Urzędu Dzielnicy Praga Południe. Ten jednak, w uzgodnieniu ze stołecznym konserwatorem zabytków, odmówił.

Od tej pory wystawiony na sprzedaż obiekt nie jest użytkowany i czeka na nowego właściciela.
2017-04-29 20:01 6527

Komentarze

~Bogumila

Super pomysły, nowoczesny, piękny projekt, zachowujący jednocześnie klimat dawne architektury:)

~ER__

Jeżeli chodzi o analizę stanu i ewentualne wizje adaptacji obiektu to w roku 2010 opracowywałam dyplom inżynierski związany właśnie z tematem Piekarni Teodora Rajcherta - zainteresowanych odsyłam do opracowania, można znaleźć tam sporo informacji i zdjęć: http://portfolio.sohonet.pl/dyplom/

~KASIK

Super... tylko może by tak te wspaniałe zabytki i symbole zacząć odrestaurowywać bo wygląda to wszystko tragicznie i po prostu nie ładnie. Najlepiej to wpisać do rejestru zabytków i mieć głęboko w d....

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.