Spotkanie z Andrzejem Tyszkiewiczem

Centralna Biblioteka Wojskowa na ul. Ostrobramskiej 109 zaprasza na cykl spotkań patriotyczno- historycznych. W pierwszym spotkaniu pt. "Żołnierze Polscy w Iraku" uczestniczyli m.in. gen. Andrzej Tyszkiewicz, pierwszy Dowódca Wielonarodowej Dywizji w Iraku, Burmistrz Dzielnicy Tomasz Koziński oraz Zastępca Burmistrza Krzysztof Wieczorek.

Konferencje w CBW przeznaczone są przede wszystkim dla dzieci i młodzieży szkolnej.

Pierwsze spotkanie dotyczyło pobytu polskich żołnierzy w Iraku. Jak podkreślał dyrektor CBW płk Andrzej Wesołowski, jego główną ideą było przedstawienie sposobów realizacji polityki obronnej państwa - ze szczególnym uwzględnieniem pobytu Wojska Polskiego oraz innych służb RP w Iraku - teraz i w przeszłości.

Wprowadzenie do zagadnienia przedstawił gen. broni Andrzej Tyszkiewicz, zastępca Dowódcy Wojsk Lądowych, pierwszy Dowódca Wielonarodowej Dywizji Centrum-Południe.

Licznie przybyli goście wysłuchali wystąpień dr hab. Krzysztofa Komorowskiego, Dyrektora Wojskowego Biura Badań Historycznych, który przedstawił historię Polaków w Iraku podczas II wojny światowej, ppłk dr Pawła Żarkowskiego, z Departamentu Wychowania i Promocji Obronności, który omówił współpracę Wojska Polskiego ze społeczeństwem irackim oraz mgr Kazimierza Nicińskiego z Biura Spraw Obronnych w Ministerstwie Kultury, który przedstawił zagadnienia związane z ochroną dziedzictwa kultury Iraku w ramach misji stabilizacyjnej. O służbie żołnierzy polskich w Iraku widzianej okiem cywila opowiadał red. Marek Ivo Wachowicz z Prasowej Agencji Telewizyjnej.

Spotkaniu towarzyszyły wystawy: fotogramów autorstwa Marka Ivo Wachowicza oraz publikacji dotyczących udziału Wojska Polskiego w Iraku.

W najbliższej przyszłości Centralna Biblioteka Wojskowa zaprasza na kolejne spotkania. Maj – "Polacy na frontach II wojny światowej" Wrzesień – "Lotnicy Polscy w Bitwie o Anglię" Listopad - "Noc Listopadowa".

Współorganizatorem spotkań jest Zarząd Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy. Szczegółowych informacji o spotkaniach udziela Ośrodek Informacji Naukowej CBW: tel. 681-79-52, 673-76-25 lub w Internecie na stronie www.cbw.pl
Źródło: Urząd Dzelnicy Praga Południe
2005-02-06 09:39 1192

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.