Spotkanie dotyczące II edycji budżetu partycypacyjnego

Przybyłych do sali konferencyjnej urzędu dzielnicy, na spotkanie dotyczące II edycji budżetu partycypacyjnego przywitał burmistrz Tomasz Kucharski wraz ze swoimi zastępcami Jarosławem Karczem i Adamem Cieciurą.

W inauguracyjnym wystąpieniu burmistrz powiedział min: To dobrze, że wymyślono budżet partycypacyjny, lub jak ja go nazywam, obywatelski. Świadczy o tym także duża frekwencja na dzisiejszym spotkaniu. I edycja budżetu obywatelskiego zaskoczyła wszystkich ilością i jakością projektów zgłoszonych przez mieszkańców. W naszej dzielnicy było ich aż 199. Pod względem ilości zgłoszonych projektów zajęliśmy drugie miejsce w Warszawie. Po weryfikacji i poddaniu tych projektów pod głosowanie mieszkańców dzielnicy, do realizacji zakwalifikowały się 42 projekty. Konkurencja była bardzo duża, tym bardziej gratulacje należą się tym, których projekty wygrały. Nie chcemy jednak stracić pozostałych pomysłów, które pomyślnie przeszły weryfikacje. Wiele z nich było ciekawych i wartych zrealizowania. Mogę dzisiaj powiedzieć, że w miarę naszych dzielnicowych możliwości, będziemy starali się je zrealizować. Wszystko zależy od ilości pieniędzy jakimi będziemy dysponować. Zapewne nie uda się skorzystać ze wszystkich pomysłów, ale zapewniam, że zrobimy wszystko co możliwe, aby nie zmarnować Państwa energii, zaangażowania i kreatywności. Mam świadomość, że nie ma nic gorszego od tego, kiedy ktoś włoży serce i intelekt w jakiś projekt, który potem zwyczajnie trafia do kosza. Zaczynamy II edycję budżetu obywatelskiego. Życzę Państwu inwencji twórczej i skutecznego przekonywania do swoich projektów tych, którzy będą na nie głosować.

Magdalena Mroczek, Koordynator d.s. Budżetu Partycypacyjnego na Pradze-Południe najpierw przedstawiła Zespół ds. Budżetu Partycypacyjnego w skład którego weszli mieszkańcy, radni dzielnicy, przedstawiciele rad osiedli, przedstawiciele organizacji pozarządowych i pracownicy urzędu dzielnicy. Następnie omówiła zasady jakie będą obowiązywały w II edycji budżetu. Zwróciła uwagę na najistotniejsze zmiany jakie zaszły w porównaniu z I edycją. I tak, w II edycji pod zgłoszonym projektem musi się podpisać nie 15, ale 30 osób. Kwota budżetu w II edycji jest dwukrotnie większa niż I edycji i wynosi na Pradze-Południe 4 171 462,00 zł. Została ona podzielona na dwie kwoty: na projekty o charakterze ogólnodzielnicowym ( 834 292,00 zł ) i projekty dotyczące jednego z 8 obszarów lokalnych, na które została podzielona dzielnica. Koordynator podkreśliła także, iż w ramach budżetu partycypacyjnego mogą być zgłaszane tylko takie projekty, które mieszczą się w zadaniach dzielnicy i możliwe są do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego. W tym wypadku, w trakcie 2016 roku. Przypomniała zainteresowanym, że już od 17 stycznia można składać projekty w formie elektronicznej, www.twojbudzet.um.warszawa.pl, w formie papierowej w urzędzie dzielnicy oraz przesyłając projekt pocztą na adres : Urząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa z dopiskiem „Budżet Partycypacyjny”. Składanie projektów trwa tylko do 17 lutego 2015 roku.

W trakcie spotkania padło wiele pytań ze strony mieszkańców dzielnicy na które koordynator, członkowie  Zarządu Dzielnicy i pracownicy poszczególnych wydziałów urzędu starali się odpowiedzieć.

Czy jedna osoba może zgłosić więcej niż jeden wniosek? – pytano

Może.

Czy będzie można poprawić wniosek już po jego złożeniu?

Tak.

Co dalej dzieje się z wnioskiem, jeżeli został pozytywnie zweryfikowany i po głosowaniu został zakwalifikowany do realizacji?

Urząd Dzielnicy realizuje ten konkretny pomysł. Najpierw powstaje projekt ( w przypadku gdy chodzi o inwestycję ), potem wyłaniamy wykonawcę i przystępujemy do wykonania projektu. Tak, jak w każdym przypadku, gdy mamy do czynienia ze środkami publicznymi, na każdym etapie realizacji obowiązuje tryb zamówienia publicznego.

Od zakwalifikowania projektu do realizacji, do wykonania takiej inwestycji mija z reguły kilka miesięcy. Czy pomysłodawca może mieć jakiś wpływ na wykonanie? Na przykład grupa osób, projektująca wykonanie na określonym terenie siłowni plenerowej, zamierza na niej ćwiczyć. Chce jednak, aby w tej siłowni znalazły się konkretne urządzenia, umożliwiająca taki a nie inny trening. Tym czasem siłownie plenerowe są standardowe, złożone z określonego rodzaju urządzeń, które nie satysfakcjonują pomysłodawców i głosujących.

Z pomysłodawcami urząd kontaktuje się najczęściej  wtedy, gdy mamy do czynienia z niestandardowymi rozwiązaniami. Wtedy też urząd poszukuje rozwiązań wraz z pomysłodawcami. Kiedy jednak inwestycja jest raczej typowa stosuje się przyjęte standardy i rozwiązania zarówno w procesie projektowania jak i przy wykonaniu inwestycji. Warto przy tym podkreślić, że w zgłaszanych projektach nie wolno posługiwać się konkretnymi markami handlowymi. Otwarty tryb przetargu na zamówienia publiczne wyklucza wskazywanie konkretnych marek handlowych przy pomocy których, zdaniem pomysłodawców, należałoby zrealizować inwestycje w ramach budżetu partycypacyjnego.

Spotkanie z zainteresowanymi II edycją budżetu partycypacyjnego, które miało miejsce 15 stycznia 2015 roku, było bardzo interesujące dla wszystkich stron uczestniczących w tym przedsięwzięciu. Rozwiano wiele wątpliwości i omówiono kolejne etapy. Przekazano zainteresowanym wszystkie telefony i adresy mailowe oraz strony internetowe za pomocą których można komunikować się na bieżąco z Koordynatorem oraz członkami Zespołu ds. Budżetu Partycypacyjnego. Podano także terminy i miejsca dyżurów, jakie w czasie zgłaszania projektów będą pełnić członkowie Zespołu ds. Budżetu Partycypacyjnego.

Tak więc II edycja Budżetu Partycypacyjnego na Pradze-Południe ruszyła.
Źródło: Urząd Dzielnicy Praga Południe
2015-01-20 08:37 1116

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.