Sport wróci na Podskarbińską?

Budynek KS Orzeł na Grochowie
Budynek KS Orzeł na Grochowie
Obszerna debata na temat przyszłości Klubu Sportowego Orzeł znajdującego się na Grochowie zostanie przeprowadzona w listopadzie – tak ustalono podczas wtorkowej sesji Rady Dzielnicy Praga-Południe. Wniosła o to wiceprzewodnicząca rady Katarzyna Bernadetta Olszewska.

Radna Olszewska zapytała, jakie są możliwości, by polepszyć sytuację podupadającego klubu. Burmistrz Tomasz Kucharski zapowiedział, że przedstawi sytuację i możliwości, jakimi dysponuje w tym zakresie dzielnica. Teren Orła to obecnie trzy działki: tor kolarski i zabytkowa
hala sportowa, stadion lekkoatletyczny oraz przylegająca do nich działka niezabudowana. Radni uzyskali zapewnienie, że teren ten będzie nadal miał przeznaczenie sportowo-rekreacyjne i kulturalne. Oznacza to więc, że żaden deweloper nie będzie mógł budować na tym obszarze.

- Należy dołożyć  wszelkich starań, by przywrócić świetność zabytkowej hali sportowej oraz nowym dynasom, a także udostępnić mieszkańcom stadion lekkoatletyczny – mówi wiceprzewodnicząca Olszewska. - To byłoby dobre miejsce i alternatywa wobec przeciążonej trenującymi bieganie Agrykoli - tłumaczy.

Radna Olszewska złożyła też interpelację: „Na początku 2016 roku Urząd Dzielnicy Praga-Południe wskutek decyzji konserwatora, w związku z koniecznością ratowania budynku znajdującego się w złym stanie technicznym, ogłosił przetarg na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót dla zadania „Roboty budowlane w budynku hali sportowej przy ul. Podskarbińskiej 11 w Warszawie, które są niezbędne ze względu na zagrożenie istotnym uszkodzeniem lub zniszczeniem zabytku”.

W związku z powyższym uprzejmie proszę o udzielenie informacji, na jakiem etapie obecnie znajdują się prace budowlane, co zostało wykonane i jakie działania zostaną jeszcze podjęte na budowie?
Czy zakończono postępowanie sądowe dotyczące terenów, na których znajdują się obiekty sportowe?
Jakie działania i kiedy zostaną przeprowadzone, by obiekt ten mógł znów służyć mieszkańcom?”
2016-09-21 14:01 1070

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.