Społeczna Rada Kombatantów na Pradze Południe

W dniu 6 marca 2008 r. w siedzibie Urzędu Dzielnicy Praga Południe odbyło się zainicjowane przez Burmistrza Dzielnicy Praga Południe Tomasza Kucharskiego spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszeń Kombatanckich z Pragi Południe.

Spotkanie to zostało zorganizowane w celu powołania Grupy Inicjatywnej, której zadaniem jest stworzenie Społecznej Rady Kombatantów przy Burmistrzu Dzielnicy Praga Południe, do której zadań między innymi należeć będzie: opracowanie i uchwalenie dokumentów założycielskich, współpraca na rzecz kombatantów z Pragi Południe, omawianie i przygotowywanie scenariuszy uroczystości upamiętniających działania powstańcze i wojenne na terenie Pragi Południe.

W spotkaniu uczestniczyli: Pani Barbara Kolińska - Przedstawicielka Światowego Związku Żołnierzy AK Okręg Warszawa Środowisko 6-XXVI Obwodu Praga, kpt. Jan Siwek – Zastępca Prezesa Zarządu Kombatantów RP Praga Południe i Byłych Więźniów Politycznych, Pan Bogdan Zawolski - Przedstawiciel Związku Powstańców Warszawskich, Roman Burzyński – Przedstawiciel Związku Sybiraków Praga Południe, Prezes Koła Warszawa Praga Południe, płk Paweł Kluczek – Prezes Związku Kombatantów RP Praga Południe i Byłych Więźniów Politycznych, reprezentant wielu środowisk kombatanckich oraz Pan Tomasz Kucharski – Burmistrz Dzielnicy Praga Południe i Pan Dariusz Brzóskiewicz – Naczelnik Wydziału Kultury dla Dzielnicy Praga Południe.

W toku spotkania zdecydowano o powołaniu składu Grupy Inicjującej Społeczną Radę Kombatantów, do której weszli obecni na zebraniu przedstawiciele środowisk kombatanckich z Dzielnicy Praga Południe. Wniesiono również o zaproszenie do współpracy przedstawicieli nieobecnych na spotkaniu środowisk, tj.: Światowego Związku Żołnierzy AK Okręgu Warszawa Środowisko V rejonu 6-XXVI Obwodu Praga, Żołnierzy XXI Pułku Dzieci Warszawy, Związku Inwalidów Wojennych, Stowarzyszenia Szarych Szeregów Krąg „Bazylika-Grochów” Warszawa Praga Południe, Środowiska Batalionów Harnaś i Gustaw.

Kolejne spotkanie Grupy Inicjującej, w trakcie którego zostanie opracowany akt powołania i regulamin działania Społecznej Rady Kombatantów przy Burmistrzu Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy, odbędzie się 2 kwietnia 2008 r. o godzinie 12.00 w Centrum Promocji Kultury przy ul. Podskarbińskiej 2.

Osoby związane ze środowiskami kombatanckimi, które chciałyby dołączyć do Grupy Inicjującej powstanie Społecznej Rady Kombatantów przy Burmistrzu Dzielnicy Praga Południe prosimy o kontakt z Panią Iwoną Janowską pracownikiem Wydziału Organizacyjnego dla Dzielnicy Praga Południe, tel. 0 22 813 77 12 w. 113.
Źródło: Urząd Dzielnicy Praga Południe
2008-03-07 10:20 1116

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.