Społeczna debata w CPK czyli jaka będzie społeczna przyszłość Warszawy?

Spotkanie poświęcone Społecznej Warszawie odbyło się 31 stycznia br. w praskim Centrum Promocji Kultury. To pierwsza z czterech debat poświęconych kierunkom dalszego rozwoju naszego miasta. Debata ma pomóc miastu w ustaleniu spójnego z oczekiwaniami mieszkańców stanowiska w kwestiach dotyczących min. rewitalizacji, starzejącego się społeczeństwa, ubóstwa czy też bezdomności.

Spotkanie rozpoczął Tomasz Pactwa dyrektor Biura Polityki i Projektów Społecznych, który w swoim przemówieniu podkreślił ważną rolę organizacji pozarządowych, z którymi miasto powinno współpracować na różnych poziomach.

Zaprezentowano również kierunek działań adresowanych do seniorów, łagodzących negatywne skutki zmian demograficznych, poruszona została kwestia bezdomności oraz bezrobocia.

,,Dla nas nowa perspektywa unijna to przyczynek do dyskusji. Wiele wątków chcemy kontynuować podczas kolejnych debat. Bardzo ważny jest dla nas głos środowisk pozarządowych podsumował spotkanie Wiceprezydent m.st. Warszawy Michał Olszewski.

W spotkaniu udział wzięli min. Zastępcy Prezydenta m.st. Warszawy Michał Olszewski oraz Włodzimierz Paszyński, Dyrektor BPiPS Tomasz Pactwa, profesor Mirosław Brewiński z Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. J. Korczaka, Maria Lehman z Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Radni Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy Marika Sztyber, Marek Borkowski, Karol Kowalczyk, przedstawiciele organizacji pozarządowych, mieszkańcy dzielnicy a także Seniorzy.

Informacje o kolejnych debatach z mieszkańcami oraz przedstawicielami sektora społecznego będą zamieszczone na stronie Urzędu m.st. Warszawy www.um.warszawa.pl
Źródło: Urząd Dzielnicy Praga Południe
2013-02-02 15:53 1078

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.