SKO odrzuca warunki zabudowy działki przy Szaserów 62

Działka przy Szaserów 62 na Grochowie
Działka przy Szaserów 62 na Grochowie
Samorządowe Kolegium Odwoławcze postanowiło odrzucić warunki zabudowy działki przy Szaserów 62 na Grochowie. Oznacza to, iż budowa nowoczesnego budynku tuż obok zabytkowej zabudowy dworkowej z lat 20. XX w. w zaprojektowanej przez inwestora formie nie będzie zrealizowana. Sprawę do SKO skierowało Stowarzyszenie Kolonii Posłów i Senatorów PPS. Wcześniej swoje podpisy w tej sprawie złożyło ponad 70 zatroskanych mieszkańców zabytkowego osiedla.

Próba ratowania ładu przestrzennego

Po rozpatrzeniu odwołania od decyzji Zarządu Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy Nr 17/WZ/PPd/2016 o warunkach zabudowy, Samorządowe Kolegium Odwoławcze zadecydowało o uchyleniu decyzji o warunkach zabudowy dla nieruchomości przy ul. Szaserów 62. Jak wykazano na podstawie art. 77 § 1 Kpa. organ I instancji dopuścił się obrazy niniejszego paragrafu nie wyjaśniając wszystkich istotnych okoliczności sprawy.

Stowarzyszenie Kolonii Posłów i Senatorów PPS jako przedstawiciel mieszkańców informuje, że mieszkańcom Kolonii Praussa zależy na zmianie sposobu zagospodarowania powyższej nieruchomości. Od wielu lat poprzez kolejne decyzje zapewniano nas o tym, że ze względu na historyczną wartość osiedla, planowana zabudowa będzie dostosowana do architektonicznej formy historycznego sąsiedztwa. Poprzednie decyzje i stanowiska zarówno Zarządu Dzielnicy jak władz konserwatorskich podkreślały, że przy ul. Szaserów 62 powinna powstać zabudowa jednorodzinna w stylu dworkowym lub budynek wielorodzinny, wzorowany na sąsiedniej kamienicy pod nr 60. Takie stanowisko podtrzymuje, a wręcz zaostrza opracowywany projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W świetle takiego stanowiska decyzja o warunkach zabudowy, zezwalająca na budowę czterokondygnacyjnego domu wielorodzinnego z płaskim dachem i lokalami usługowymi, stanowiła dla mieszkańców osiedla duże zaskoczenie. Wbrew niektórym komentarzom, mieszkańcy wielokrotnie spotykali się z inwestorem w celu omówienia ewentualnych zmian w projekcie.

Mimo prób podejmowania dialogu, druga strona podczas regularnych wizyt w sąsiedztwie nie wykazywała chęci do osiągnięcia jakiejkolwiek formy kompromisu. Stale starano się ośmieszyć próby ratowania ładu przestrzennego i atmosfery zabytkowego zespołu Kolonii Praussa przed szkodliwym wpływem forsowanej inwestycji.

Wyrok Samorządowego Kolegium Odwoławczego stanowi kolejny dokument, który wyraźnie orzeka o potrzebie utrzymania ładu przestrzennego poprzez dostosowanie nowej zabudowy do historycznego otoczenia. W związku z powyższym jako mieszkańcy wyrażamy nadzieję, że organ I instancji uwzględni istotną rolę zabytkowego zespołu w kształtowaniu współczesnego wizerunku architektury Grochowa.
2017-01-09 11:07 5231

Komentarze

~jasna

Brawo!

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.