Sąd oddalił zażalenie ekologów. Wyburzenie Universamu coraz bliżej

Samorządowe Kolegium Odwoławcze oddaliło zażalenie Stowarzyszenia Ekologicznego Światowid w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanej, dużej inwestycji - Kompleks Miejski Rondo Wiatraczna. Decyzja SKO oznacza, iż dzień w którym na zawsze pożegnamy "kultowy" Universam przybliża się coraz bardziej.

Zawiadomienie

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235, z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267), zawiadamiam o wydaniu przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie postanowienia z dnia 17 kwietnia 2014 r. znak KOC/1232/Oś/14, stwierdzającego niedopuszczalność odwołania złożonego przez Stowarzyszenie Ekologiczne Światowid od decyzji Prezydenta m.st. Warszawy Nr 935/OŚ/2013 z dnia 15 października 2013 r. znak OŚ-IV-UII.6220.34.2013.MWR, o środowiskowych uwarunkowaniach, stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalno-handlowo-usługowego z garażami p.n. „Kompleks Miejski Rondo Wiatraczna” na działce ew. nr 36, obręb 3-05-04, przy ul. Grochowskiej 207 w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy.

Ikona Grochowa

W miejscu zburzonego budynku Universamu Grochów firma Dantex wraz z WSS "Społem" Praga Południe planuje rozpocząć w 2015 roku budowę potężnego budynku mieszkalno-handlowo-usługowego z garażami "Kompleks Miejski Rondo Wiatraczna".

W miejscu pierwszej na warszawskiej Pradze galerii handlowej z czasów PRL'u mają stanąć dwie 16-piętrowe wieże. Połączyć ma je kilkupiętrowe podium, gdzie swoje miejsce ma znaleźć galeria handlowa. W kompleksie będzie można zobaczyć dobrze znane mieszkańcom symbole starego Universamu: rzeźbę dziewczyny znajdującą się przy fontannie oraz neon.

Kompleks Miejski Rondo Wiatraczna

W ramach przedsięwzięcia deweloper zamierza zbudować około 400 mieszkań i 770 miejsc parkingowych. Funkcja mieszkaniowa będzie połączona z funkcją handlową. "Planujemy wybudować część handlową o powierzchni 12 tys. mkw. Obecnie nie jesteśmy w stanie określić ilości lokali, które powstaną w obiekcie handlowym. Zakończyliśmy etap koncepcyjny dla całości inwestycji. Chcemy rozpocząć budowę w 2015 roku. Potrwa ona około dwóch lat" - mówił w 2013 roku magazynowi "Eurobuild CEE" Marek Roefler, prezes zarządu Dantex. Wartość inwestycji to około 180 mln zł.

Dla okolic Ronda Wiatraczna wciąż nie jest uchwalony Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.
Źródło: Portal Twoja Praga
2014-05-22 19:51 1161

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.