Rozpoczyna się nabór do Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego 2017

Jeżeli jesteś mieszkańcem Pragi-Południe albo działaczem organizacji pozarządowej i chcesz mieć wpływ na kształt budżetu partycypacyjnego, zapraszamy do zgłoszenia się do Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego.

Rozpoczyna się 3 edycja budżetu partycypacyjnego. Budżet partycypacyjny to proces, w trakcie którego mieszkańcy decydują o wydatkowaniu części budżetu dzielnicy: zgłaszają projekty, dyskutują nad nimi, a potem oddają na nie swój głos.

Zespół ds. budżetu partycypacyjnego będzie miał za zadanie wypracowywanie zasad budżetu partycypacyjnego w dzielnicy na rok 2017 oraz będzie monitorował i wspierał wdrożenie tego procesu. Prace zespołu będą trwały od października 2015 r. do lipca 2016 r. Będą to co najmniej 2-3 spotkania w miesiącu, w godzinach popołudniowych.

Aby zgłosić się do Zespołu należy przyjść na spotkanie:

SPOTKANIE DLA PRZEDSTAWICIELI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
29 września 2015 r. godz. 17.30
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty DBFO ul. Grochowska 262

Jeżeli zgłosi się więcej niż 5 przedstawicieli organizacji pozarządowych, wybiorą one spośród siebie w drodze głosowania 5 przedstawicieli. UWAGA: jedna organizacja może być reprezentowana przez jednego przedstawiciela.

SPOTKANIE DLA MIESZKAŃCÓW
29 września 2015 r. godz. 19.00
Urząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy  ul. Grochowska 274, pok. 305

Spośród zgłoszonych mieszkańców na otwartym spotkaniu wylosowanych zostanie 6 osób.
Jeśli zgłosi się mniej niż 6 lub  6 mieszkańców wówczas wszystkie osoby wejdą w skład Zespołu. Osoby, które chcą reprezentować mieszkańców nie mogą być równocześnie radnymi, osobami związanymi z organizacjami pozarządowymi a także przedstawicielami jednostek niższego rzędu.

Więcej informacji na temat budżetu partycypacyjnego znajduje się na stronie internetowej www.twojbudzet.um.warszawa.pl
Źródło: Urząd Dzielnicy Praga Południe
2015-09-11 10:46 1040

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.