Relacja z debaty "Razem bezpieczniej"

W środę, 8 października, w wypełnionej sali Centrum Promocji Kultury przy ul. Podskarbińskiej 2, odbyła się druga z cyklu otwartych debat społecznych, organizowanych w ramach rządowego programu „Razem bezpieczniej”, poświęcona bezpieczeństwu na Pradze-Południe, w Wawrze, Rembertowie i Wesołej. Debaty społeczne dają z jednej strony możliwość poznania i oceny pracy władz lokalnych i służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, a z drugiej przekazują tym służbom wiedzę na temat istniejących zagrożeń i problemów nurtujących lokalne społeczności.

Wśród zaproszonych do debaty panelistów, którzy rozmawiali z mieszkańcami o problemach związanych z bezpiecznym życiem w ich miejscu zamieszkania i pracy, znaleźli się Prezydent m.st. Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz, Wojewoda Mazowiecki Jacek Kozłowski, Komendant Stołeczny Policji insp. Michał Domaradzki, Komendant Straży Miejskiej m.st. Warszawy Zbigniew Leszczyński, Dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy Ewa Gawor, Burmistrz Dzielnicy Praga-Południe Tomasz Kucharski, Burmistrz Dzielnicy Wawer Jolanta Koczorowska, Zastępca Burmistrz Dzielnicy Rembertów Józef Melak, Burmistrz Dzielnicy Wesoła Edward Kłos, Komendant Rejonowy Policji Warszawa VII podinsp. Jarosław Misztal oraz Naczelnik VII Oddziału Terenowego Straży Miejskiej Marek Kubicki.

Moderatorem debaty był mł. insp. Piotr Idzikowski, Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Stołecznej Policji.

Na sali obecni byli też przedstawiciele władz samorządowych i organizacji pozarządowych. Przebieg debaty tłumaczony był na język migowy i prowadzono z niej relację na żywo za pośrednictwem strony internetowej bepiecznawarszawa.pl.

Na wstępie prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz omówiła realizację postulatów z poprzedniej debaty. We wszystkich debatach otwartych związanych z bezpieczeństwem warszawiacy zgłosili dotąd 287 spraw, z których załatwiono do tej pory już 234. Przypomniała, z jakim problemami zwracają się głownie mieszkańcy prawobrzeżnej Warszawy. Pani prezydent ujawniła też wyniki badań, zgodnie z którymi 66 proc. mieszkańców Pragi-Południe, Wawra, Rembertowa i Wesołej czuje się bezpiecznie w ścisłej okolicy swego miejsca zamieszkania, a 67 proc. w całej dzielnicy.

– To dobry wynik, ale nie znaczy, że nie chcielibyśmy go poprawić – powiedziała na zakończenie.

Po wstępie pani prezydent, głos zabrał Komendant Stołeczny Policji insp. Michał Domaradzki. Przypomniał, że projekt otwartych debat i spotkań z mieszkańcami dzielnic pojawił się kilka lat temu jako efekt pracy warszawskiej policji nad znalezieniem i wypracowaniem lepszej formuły komunikowania się ze społeczeństwem w sprawach związanych z poprawą bezpieczeństwa. Mówił też o pozytywnych skutkach powtarzalności takich debat, bo zmuszają one jej uczestników do zdania relacji mieszkańcom z podjętych wcześniej zobowiązań. Omówił działania policji od czasu ostatniej debaty. Dane liczbowe wskazują, że nastąpiła wyraźna poprawa w zakresie bezpieczeństwa mieszkańców i społecznego zaufania wobec działań funkcjonariuszy policji.

Następnie oddano głos uczestnikom debaty, mieszkańcom poszczególnych dzielnic i osiedli, którzy podzielili się z przedstawicielami władz, policji i straży miejskiej swoimi problemami, opiniami i sugestiami w kwestiach związanych z bezpieczeństwem. Poruszono wiele zróżnicowanych tematów. Na wiele pytań odpowiadała Grażyna Lendzion, Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich.

Dyskutowano m.in. o problemie przemocy w rodzinie, bardzo delikatnym i wymagającym taktownego, lecz zdecydowanego działania. Podczas debaty z mieszkańcami nie obyło się bez dyskusji o bezpieczeństwie zwykłych obywateli czujących się niepewnie wieczorem w swojej okolicy. Długa dyskusję, w którą włączyła się dyrektor ZDM oraz przedstawiciel Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej, wywołał problem standardów budowy ścieżek rowerowych i bezpieczeństwa rowerzystów. Innym poruszanym problemem była sprawa telefonicznego numeru ratunkowego 112.

Kilka razy mieszkańcy zwracali się z pytaniami z sali wprost do burmistrza Pragi-Południe Tomasza Kucharskiego, choć kwestie dotyczyły ZDM (naprawa ustawicznie załamującego się chodnika) czy Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy (monitoring).

W nawiązaniu do wcześniej poruszonego problemu przemocy w rodzinie dyskutowano o problemie całodobowych sklepów z alkoholem na terenie Pragi-Południe. Zarówno pani prezydent, jak i burmistrz Kucharski, przypomnieli, że kwestie te reguluje prawo, a władze mogą ingerować tylko w próby jego łamania i wtedy odbierać koncesje na mocy prawa. Choć przyznali, że nad ilością punktów sprzedaży alkoholu można dyskutować.

W gorącej i konstruktywnej dyskusji poruszono ponadto problem zwiększenia liczebności eko-patroli Straży Miejskiej, które pomagają rozwiązać problemy ze zwierzętami.

Ważnym elementem debaty okazała się dyskusja o krytycznej sytuacji z parkowaniem na Saskiej Kępie. Pani prezydent obiecała, iż wykonana zostanie kompleksowa analiza organizacji ruchu drogowego na tym osiedlu.

Rozmawiano także o problemach w ruchu drogowym w Rembertowie, o ulicach gruntowych w Radości, o australijskim pomyśle akcji „Bezpieczny dom” wspomagającej walkę z pedofilią i o niebezpiecznych skrzyżowaniach na Pradze-Południe.

Debatę podsumował Wojewoda Mazowiecki Jacek Kozłowski, który podkreślił wagę spotkań ze społeczeństwem, a także odniósł się do poszczególnych głosów, zapewniając, że wszystkie uwagi zostaną szczegółowo przeanalizowane i przyjęte do dalszej realizacji zgodnie z kompetencjami poszczególnych służb i instytucji.

Na zakończenie głos zabrała też Dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy Ewa Gawor, uczulając zebranych na nasilające się ostatnio oszustwa wymierzone w ludzi starszych, którym nie wystarczy już metoda „na wnuczka”. Sięgają oni po bardziej wyrafinowane sposoby, np. związane z numerem 112.

Przybyli na debatę mieszkańcy mogli w holu CPK wypełnić specjalną ankietę, a do ich dyspozycji byli przedstawiciele Urzędów Dzielnicowych, policjanci i strażnicy miejscy.
Źródło: Urząd Dzielnicy Praga Południe
2014-10-09 14:27 1197

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.