Radni przyjęli Lokalny Program Profilaktyki Uzależnień

16 marca 2006 r. na L sesji Rady Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy radni przyjęli Lokalny Program Profilaktyki Uzależnień.

16 marca br. radni przyjęli Lokalny Program Profilaktyki Uzależnień dla Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy na 2006 roku. Program ten powstał jako odpowiedź na społeczne i instytucjonalne oczekiwania stworzenia spójnego systemu oddziaływań, pomocy i wsparcia wobec mieszkańców dzielnicy, narażonych na zagrożenia związane z różnego rodzaju uzależnieniami. Jako strategia rozwiązywania najbardziej dotkliwych problemów społecznych Program zmierza do poprawy jakości życia mieszkańców poprzez tworzenie mechanizmów ułatwiających prawidłowe zaspakajanie potrzeb psychologicznych, eliminowanie obszarów marginalnych oraz kreowanie i popieranie pożądanych zmian społecznych.

Na Pradze Południe mieszka 175 967 osób (dane MSWiA), w tym 15 procent dzieci i młodzieży do 18 roku życia, 65 proc. - osób w wieku produkcyjnym oraz około 20 proc. - w wieku poprodukcyjnym. Około 7 procent mieszkańców dzielnicy korzysta z systemu świadczeń pomocy społecznej, co znaczy, że sytuacja ekonomiczna tych osób jest wyjątkowo trudna.

Liczba punktów sprzedaży i podawania alkoholu nie przekracza określonych prawem limitów. Na Pradze Południe jest 235 punktów sprzedaży detalicznej (limit wynosi 305) i 107 punktów sprzedaży gastronomicznej (limit odpowiednio 115). Oznacza to, że na jeden punkt sprzedaży alkoholu przypada 769 mieszkańców, zaś na jeden punkt podawania alkoholu - przypada 1689 mieszkańców.

Na terenie dzielnicy dostrzega się jednak szczególnie niepokojącą dostępność alkoholu dla osób małoletnich. Z przeprowadzonej w 2004 roku akcji kontrolowanego zakupu alkoholu wynika, że w około 70 procentach przypadków osobom małoletnim był sprzedawany alkohol. Z nadużywanie alkoholu wiąże się wiele zjawisk patologicznych: kradzieży, napaści, rozbojów i bijatyk..
Źródło: Urząd Dzielnicy Praga Południe
2006-03-17 18:25 1011

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.