Radni przeciwko zmianom w komunikacji

Radni Pragi Południe na zwołanej na wniosek grupy radnych Platformy Obywatelskiej nadzwyczajnej sesji wyrazili protest przeciwko planowanym przez ZTM zmianom w komunikacji autobusowej na terenie dzielnicy. Szczególna uwaga była poświęcona skróceniu linii 521 oraz reorganizacji linii 115, 117 i 311.

Z polityką w tle

Sesja, jak na wczesną godzinę, miała dość emocjonujący przebieg, gdyż już na samym początku, jeszcze przed przyjęciem porządku obrał można było usłyszeć: "W jakim celu ta sesja. Na poprzedniej sesji w dniu 19 marca chcieliśmy podjąć stanowisko na temat planowych zmian w komunikacji. Wtedy radni Platformy Obywatelskiej twierdzili, iż są to doniesienia prasowe. Okazało się, iż zmiany zostały już wprowadzone. Po fakcie jakiekolwiek stanowiska nie mają sensu. Po co ta zabawa? Marnujemy tylko czas..." - dziwił się Sławomir Kalinowski z PIS.

"Chcieliśmy poczekać na projekt ZTM żeby zobaczyć w jaki sposób ta reorganizacja będzie przeprowadzona, żebyśmy wiedzieli w jaki sposób dotknie to naszą dzielnicę i wiedzieli w stosunku do których linii podejmować stanowisko. Dzisiejsza sesja i projekt stanowiska, które prezentuję jest odpowiedzą na materiał jaki wpłynął od ZTM. Prosta sprawa" - odpowiadał wnioskodawca Jakub Jagodziński z PO.

"To jest prosta sprawa? To, że ZTM będzie miał obcięty budżet o 190 mln było wiadomo od 13 grudnia 2012 roku. Co zrobił w przez ostatnie miesiące Zarząd kiedy wiadomo było, iż cięcia dotkną Pragę Południe? Czy wy się czymkolwiek interesujecie? Bo tak naprawdę 19 marca decyzja zapadła" - mówiła nieco wzburzona Romualda Wąsik z PIS.

Ostatecznie po kilkugodzinnej dyskusji głosami PO i SLD przegłosowano stanowisko, w którym Rada Dzielnicy wnosi w szczególności o:

  • utrzymanie linii 115 w przebiegu dotychczasowym, zapewniającym wzajemne powiązanie pasma osiedli Północnego Grochowa, Kamionka i Osiedla Ostrobramska oraz bezpośrednie i dogodne skomunikowanie ich z Dworcem Wschodnim z jednej strony i z Marysinem Wawerskim i wschodnią częścią Wawra z drugiej;
  • utrzymanie linii w przebiegu i charakterze obecnej linii przyspieszonej 521 jako połączenia o charakterze socjalnym - zapewniającego bezpośrednie i dogodne skomunikowanie mieszkańców Pragi Południe z Wawrem oraz obu dzielnic ze ścisłym centrum miasta w szczególności z rejonem Dworca Centralnego;
  • utrzymanie dotychczasowej częstotliwości kursowania linii 311 w godzinach szczytu z racji szczególnie ważnej roli w układzie wewnątrzdzielnicowym - jako linii dowożącej mieszkańców Gocławia do Szpitala Grochowskiego, Urzędu Dzielnicy Praga Południe, Sądu Rejonowego dla Pragi Południe, Dzielnicowego Centrum Promocji Kultury oraz uczniów do liceów Herberta i Wyspiańskiego;
  • zwiększenie częstotliwość kursowania linii 117 w proponowanym przez ZTM tzw. południowogocławskim przebiegu na 10/15 minut zamiast dotychczasowych 15/20.

Ponadto, mając na uwadze obsługę komunikacyjną Osiedla Gocław, spełnienie dwóch ostatnich postulatów należy traktować jako warunek bezwzględny w przypadku likwidacji linii 151.

Zmiany od 1 czerwca

"Zmiany są nieuniknione. Obecnie spływają wnioski i uwagi, na ich podstawie zostaną podjęte ostateczne decyzje dotyczące kształtu komunikacji od 1 czerwca" - wyjaśnił przedstawiciel ZTM.
Źródło: Portal Twoja Praga
2013-04-05 13:08 1019

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.