Radni popierają koncepcję budowy Alei Chwały

24 lutego 2006 roku odbyła się uroczysta sesja Rad Dzielnic Praga Południe, Rembertów, Wawer i Wesoła z okazji obchodów 175 rocznicy Bitwy Grochowskiej. W sesji uczestniczył m.in. Radosław Sikorski, szef Ministerstwa Obrony Narodowej oraz ks. Wacław Karłowicz nestor Olszynki Grochowskiej.

W uroczystej sesji uczestniczyli także: Mirosław Sztyber - Zastępca Przewodniczącego Rady m.st. Warszawa, Andrzej Bittel - pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy, Burmistrzowie dzielnic, radni, przedstawiciele policji, straży miejskiej, środowiska kombatantów, a także mieszkańcy stolicy.

Minister Radosław Sikorski mówiąc o znaczeniu jakie Bitwa Grochowska odegrała w polskiej historii podkreślił, że zwycięstwo mniej licznej armii polskiej nad wojskami rosyjskimi było ogromnym sukcesem militarnym. "W bitwie tej Polacy dowiedli swojej determinacji w walce o wolność. Bahaterowie tamtych walk pozostawili po sobie ogromny kapitał, z którego korzystali także m.in. uczestnicy Bitwy Warszawskiej 1920 roku i Powstańcy Warszawcy". Minister wyraził przekonanie, że także współczesne pokolenia są silnie związane ze swoją przeszłością. "Tamci żołnierze pozostawili po sobie poczucie własnej wartości i honoru. Taka lekcja historii nie może być przez nas zapomniana. Mądry racjonalizm i odwaga to jest to, czego nam potrzeba przy kształtowaniu systemu obronnego naszego państwa" - mówił minister.

O historycznym znaczeniu Bitwy Grochowskiej opowiadał także Stefan Melak, przewodniczący Kręgu Pamięci Narodowej. Przedstawił on również kalendarium Olszynki Grochowskiej:

- 20-25 II 1831 r. - Bitwa Grochowska

- 1916 r. - pierwszy drewniany krzyż przy zbiorowej mogile

- 1 III 1931 r. - podpisanie przez Józefa Piłsudskiego, Prezydenta Rzeczypospolitej Ignecego Mościckiego oraz kardynała Aleksandra Kakowskiego aktu erekcyjnego wzniesienia w Olszynce pomnika -mauzoleum na część poległych.

- 1936 r. - powstanie krypty, ustawienie tablicy pamiątkowej

- 18 VI 1998 r. - uchwalenie miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Obszaru Nowa Wygoda - Kawęczyn Południowy - Olszynka Grochowska - rezerwa terenu na realizację projektu

- 1999 r. - posadowienie kopca Bohaterów Olszynki Grochowskiej oraz ustawienie pierwszych głazów z tablicami epitafijnymi.

- 2005 r. - wykonanie koncepcji zagospodarowania Miejsca Pamięci w Olszynce Grochowskiej - Aleja Chwały

- 24 XI 2005 r. - wpisanie inwestycji do strategii rozwoju m.st. Warszawa na lata 2007-2013

Podczas sesji 24 lutego 2006 r. - w 175 rocznicę Bitwy Grochowskiej - Rady Dzielnic Pragi Południe, Wawra, Wesołej i Rembertowa przyjęły wspólne stanowisko popierające koncepcję budowy Alei Chwały.

Uroczystą sesję zakończył występ artystów z Zespołu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego, którzy wykonali pieśni patriotyczne.
Źródło: Urząd Dzielnicy Praga Południe
2006-02-25 17:38 1118

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.